Lär dig mer om att sälja fakturor

Med flera fördelar är det idag mycket vanligt att företag väljer alternativet med att sälja fakturor. Här presenteras tjänstens grundläggande delar.

Sälj en eller flera

De flesta kreditbolag accepterar att du själv väljer hur många fakturor som ska säljas via dem. Däremot går det ofta att få ett bättre pris om en större mängd säljs. En annan faktor som påverkar priset är hur stora belopp är på fakturorna som säljs.

Så fungerar det i korthet

Ett par kunder har köpt varor från ditt företag. Du fyller i fakturaunderlag som skickas till kreditbolagen. Du väljer du nu att sälja fakturor till dem. Detta kreditbolag skickar fakturorna till kunderna och det är till detta kreditbolag som pengarna betalas in. Nu sker utbetalning av faktureringsbeloppet till företagskontot. Här visas första fördelen med att sälja fakturor då likviditeten blir bättre.

Skulle kunden av någon anledning inte betala kommer kreditbolaget att kontakta kunde via påminnelse men även använda inkasso osv. Här visas andra fördelen med att sälja fakturor då den ekonomiska administrationen minskas gällande påminnelser m.m.

Kostnad

Kostnaden består främst av ett par procent av beloppet på fakturan. Vanligtvis kan man räkna med 1 – 5 %. Utöver detta kan årsavgift tillkomma för att sälja fakturor som är en fast avgift för att ta del av tjänsten. Det är även relativt vanligt med en fast administrationsavgift per faktura vilket exempelvis kan vara 50 kr.

Utöver att procentsatsen kan variera mellan olika bolag så skiljer det sig om företagen tar några fasta avgifter eller inte.

Med eller utan kreditrisk

Fakturaförsäljning kan ske med eller utan regressrätt. Det innebär att man som företagare tar, eller inte tar, kreditrisken. Finns det regress kommer du som företagare stå för eventuella kreditförluster. Även om kreditföretaget skickar påminnelser och i slutändan kan driva ärendet via Kronofogden så finns en risk att kunden inte kan betala. Därmed skapas en kreditförlust. Med regress kommer denna förlust att belasta ditt företag. Utan regress kommer förlusten belasta det kreditföretag som köpt fakturorna.

Skillnaden mot belåning

Att sälja fakturor innebär att ägandeskapet övergår till kreditföretaget. Ett alternativ är att istället välja fakturabelåning. Då belånas fakturorna och företaget kan få delar av fakturabeloppet utbetalt i förväg. Men det är fortfarande de som äger fakturorna.

Både fakturaförsäljning och fakturabelåning har sina fördelar och nackdelar. Har du intresse för factoring (samlingsbegrepp för att belåna eller sälja fakturor) bör du prata med ett kreditbolag som lätt kan se vilken tjänst som passar ditt företag bäst.

Att jobba på begravningsbyrå – så är det

Den som jobbar på en begravningsbyrå kan titulera sig som begravningsentreprenör – ett yrke som innebär både en hel del pappersarbete, praktiskt arbete samt ett väldigt nära arbete med människor som befinner sig i en jobbig situation. Det är ett varierande yrke som huvudsakligen utgörs av att hjälpa människor att planera och arrangera begravningar och allt som hör där till, vilket naturligtvis kräver speciella egenskaper och kunskaper. Det krävs att man är väl insatt i olika lagar och regler och lika väl att man kan bemöta människorna man hjälper med stor respekt.

Nära människor

Att jobba på en begravningsbyrå innebär att man jobbar otroligt nära människor som befinner sig i sorg. Det gäller alltså att man har fingertoppskänsla när det gäller bemötande eftersom alla påverkas och reagerar olika när man förlorar någon som tidigare stått en väldigt nära. Man fungerar som stöd och rådgivare genom hela processen, där man tillsammans planerar inför den kommande begravningen och allt annat som är nödvändigt i samband med ett dödsfall.

Man fungerar även som ombud för dödsboet vilket även det medför att man måste ha stor respekt men framför allt kunskap för det man gör, eftersom den delen innefattar en del juridik. Det gäller också att man har förmågan att sätta andra i första rummet oavsett vilken åsikt man har själv, något som kanske inte alltid är så lätt.

Administrativa uppgifter

Jobbet på en begravningsbyrå innebär inte bara ett nära samarbete med anhöriga utan även en hel del administrativa arbetsuppgifter. Som ombud för ett dödsbo sköter man kontakten med flera olika myndigheter för att reda ut allt pappersarbete som behövs när någon avlider. Dessutom är man den som ansvarar för att boka präst eller annan begravningsförrättare till ceremonin, man bokar lokal, beställer blommor och i vissa fall hjälper man till med andra delar så som att beställa mat eller fika till minnesstunden.

Förutom allt detta har man också ett samarbete med olika typer av underleverantörer. En begravningsbyrå erbjuder till exempel en mängd olika kistor, urnor och andra produkter att välja bland - Begravningsbyrå Göteborgoch detta är också sådant som måste beställas. Givetvis har man också kontakt med en stenhuggare som gör i ordning gravstenarna man beställer för sina klienters räkning. Man kan alltså räkna med många telefonsamtal och skickade mail under en helt vanlig arbetsdag och det är viktigt att man förmår att göra flera saker samtidigt.

Ett jobb som inte passar alla

Att arbeta på en begravningsbyrå är minst sagt ett annorlunda jobb. Att arbeta så nära människor som befinner sig i en jobbig tid är inte enkelt och det passar definitivt inte för alla. Man behöver vara extremt lyhörd och dessutom kunna ha många bollar i luften samtidigt för att allt ska hinna ordnas innan den stundande begravningen. Förutom det praktiska är man samtidigt ett viktigt stöd för dom anhöriga. Att prata, förklara eller att bara finnas där är en vanlig och viktig de. Det är även vanligt att man själv deltar när begravningen äger rum – just för att finnas vid sidan av som stöd.

Sedum på taket, vad innebär det?

På senare år har man på många håll i landet tagit upp en gammal tradition med att skapa gröna tak. Det gör man med hjälp av en matta som kan innehålla olika sorter av den härdiga växten sedum. Det ger ett varmt och naturnära intryck och har blivit mycket populärt även med tanke på att taket blir lättskött.

Sedumväxterna skiftar i olika färg beroende på fuktighet och årstid. Det gör att taket ger en känsla av liv. Andra bieffekter av ett grönt tak är ökad isolering, dämpat buller, regnvattnet renas, skyddar taket från UV-ljus.

Djurlivet kring fastigheten gynnas av det gröna taket. Det lockar till sig fjärilar, insekter och fåglar av olika slag. Det gröna taket kan därför ses som ett alternativ till insektshotell och odling av sommaräng

Underarbetet

För att säkra livslängden på grönt tak är det viktigt att välja en rotsäker takpapp som tätskikt under sedummattan. För att försäkringen ska gälla måste arbetet utföras av en auktoriserad takläggare.
Alla takläggare har inte kunskap om just gröna tak så det gäller att fråga runt för att få tag på hantverkare med rätt kompetens för takläggare.

Det är också viktigt att komma ihåg att det gröna taket kan bli ganska tungt, särskilt under perioder av mycket nederbörd. Den takläggare man anlitar bör därför tänka på att stärka upp det bärande underlaget under takpappen.

Under extremt torra sommarperioder kan det gröna taket utgöra en ökad brandrisk. Det gäller därför att välja ett urval av växter som klassas som brandsäkra för att försäkringen ska gälla. Fackhandlare som säljer sedummattor har förteckningar över vilka växter som räknas som brandsäkra.

Kringmontage

En takläggare med kunskap om sedumtak kan även montera hängrännor som är anpassade för ändamålet. Rännorna måste hållas fria från växtrester som lossnar under kraftiga regnskurar. Det ska därför finnas ett dränerande lager i hängrännorna.

Närmast fasader och under takutsprång bör man lägga ett lager med singel. Det ska inte läggas direkt på takpappen utan på ett skyddande lager av geotextil eller fuktighetshållande filt.

Kostnad för ett grönt tak

Priset för att anlägga et sedumtak variera beroende på hur underarbetet ser ut samt på hur stor lutning det är på taket. En grov uppskattning för att anlägga dränerings-/fuktlager, takpapp och sedummatta cirka 500 kr per kvadratmeter.

Det lönar sig alltid att ta in offert från olika håll samt att stämma av att aktuella takläggare har rätt kompetens för att anlägga ett grönt tak.

Så skrivs en bra jobbannons

Vid en rekrytering är det själva annonsen som lägger grunden för hur hela processen kommer att se ut. Vem kommer bli tilltalad och hur många? Syftet är såklart inte att attrahera så många personer som möjligt till den tjänst som är ledig, utan att attrahera rätt personer. För en bra jobbannons krävs en hel del jobb både innan man skriver den och under tiden, för att den ska bli formad på ett sätt som tilltalar den efterfrågade målgruppen.

Innan man börjar

Håller man i en rekrytering är första steget att fråga sig vad det är som efterfrågas. Fundera över hur målgruppen ser ut och hur man på bästa sätt når ut till den. Skriv en lista på egenskaper och krav och fundera om det finns några attraktiva utryck just nu som kan passa in i annonsen. Fundera även om en traditionell annons är rätt väg att gå eller om det finns möjlighet att ta ut svängarna och forma något annorlunda och mer unikt.

Textens upplägg

Inom ett företag är det bra om alla annonser för rekrytering har samma upplägg, oavsett vilken typ av tjänst det rör sig om. Det ger ett proffsigt intryck och dessutom är det enklare att skriva nya annonser om det redan finns en tydlig mall. Det är till exempel inte ovanligt att en annons börjar med att beskriva hur verksamheten gör sin rekrytering ser ut och fungerar men kanske är det smartare att vända på det? Börja med det viktigaste och mest intressanta för en chefsrekrytering interim vd stockholm för att fånga läsaren. Att börja med en fråga är smart eftersom det lockar läsaren till att fortsätta.

Det här ska man undvika
För en lyckad rekrytering är det givetvis viktigt att man lägger ned tid och noggrannhet på att utforma annonsen och det är värt att lägga lite extra fokus på språket. Särskrivningar och slarviga stavfel ger inte ett särskilt professionellt intryck så be gärna någon annan att läsa igenom texten när den är klar. Det kan även vara bra att undvika klassiska uttryck som ”du ska kunna hålla många bollar i luften” och istället ge mer liv och målande beskrivningar i texten.

Att bygga en bra och effektiv annons som träffar rätt målgrupp är inte alltid en enkel uppgift. Det finns många saker man bör undvika och mycket nytt man kan prova på för att komma ifrån den traditionella mallen. Det kan vara värt att skriva en annons på ett annat sätt än tidigare för att se hur den tas emot av arbetssökanden och man märker ganska snabbt om det ger ett bra resultat eller inte.

Vad innebär det att vara en möbelsnickare?

Att vara en snickare av den här sorten innebär att man verkligen får leva ut det kreativa behov vi alla har inom oss. Om du jobbar som snickare och har kunskapen om hur du tillverkar möbler så kan man ju in princip tillverka vilken ny innovations möbel som helst, men vad innebär det egentligen att jobba som möbelsnickare?

Hantverk
Ska du jobba som snickare av denna sort så måste du vara en mycket god hantverkare. Det tar många år inom bygg och snickeri innan du bemästrar den kunskap som dessa snickare besitter. Det kräver stor precision inte bara på att mäta upp material utan även att hantera materialet och få det att bli precis enligt planerna. Det kräver kunskap om hur man böjer och bänder material utan att de går sönder. Hur man hanterar olika träslag med värmebehandling och även kunskap om andra material så som glas, metall och kanske betong.

Du ska inte bara kunna detta som den här typen av snickare utan du ska också vara duktig på trender inom hem och livsstil och färgkombinationer tillsammans med formgivning ska vara på sin plats.

Snickare med upprepande jobb
Om man som snickare arbetar med att tillverka möbler så kan det vara så att man måste göra många föremål som ser exakt lika dana ut. All beror på vem du har fått beställningen från, det kan vara ett stort företag som vill ha flera hundra av produkten eller en privatperson som bara vill ha en. Dock ska det sägas att en snickare som tillverkar möbler ställs det andra krav på än företag som är inriktade på serietillverkning av möbler.

Restaurera och reparera
Om man gillar gamla antika föremål så kan denna typ av snickare vara något för dig. De får ofta i uppgift att reparera och restaurera väldigt gamla föremål som ägare inte vill gå miste om, kanske dessa föremål har gått i generationer. Då är det upp till dig att också ha lite kunskap om föremålshistoria och ha hänsyn till att föremålen ska lika originalet, då krävs också kunskap om hur man tillverkade möbler förr i tiden.

Något som är roligt för en möbelsnickare är att de kan vara med att skapa en produkt och få se den bli till från en idé i huvudet till att välja material, tillverka och få se den färdiga produkten. Det är ett tillfredsställande jobb som är mycket givande för den som har intresset att jobba som denna typ av snickare.

Man kan utbilda sig till möbelsnickare på yrkeshögskolor både statligt och privatägda. Man väljer då att gå ett hantverksprogram som också har inriktningen finsnickeri.

Viktiga åtgärder i badrummet

Ett badrum har en livslängd på ungefär 20 år men det finns mycket som kan skadas eller gå sönder under den tiden. Det allra viktigaste i våtrumsutrymmen är att undvika fukt eftersom det kan leda till stora problem. Små åtgärder går att göra på egen hand i alla typer av badrum men börjar det få väldigt många år på nacken är det bra att istället överväga en badrumsrenovering.

Droppande kranar

Har man en kran som står och droppar är det kanske ingen anledning att genomföra en hel badrumsrenovering men felet bör absolut åtgärdas. Är kranen dessutom väldigt gammal kan det vara en fördel att byta ut den till en modernare och mer energisnål variant istället för att laga den gamla. Är den däremot relativt ny men ändå står och droppar kan det vara packningen som behöver bytas och det gör man ganska enkelt på egen hand. Vet man vilket fabrikat och modell man har kan man fråga i butik efter reservdelar som passar, alternativt besöka leverantörens hemsida för att ta reda på mer.

Trasig matta

Mattor som är godkända får våtrum fungerar som både tätskikt och ytskikt och det är därför viktigt att det inte finns trasiga skarvar eller hål i dessa, eftersom det snabbt kan leda till en stor fuktskada. Har man en plastmatta som är trasig på ett eller flera ställen är det nödvändigt att kontakta en fackman som kan åtgärda felen på ett korrekt sätt, där fukten som hunnit uppstå först måste torkas ut innan plastmattan svetsas ihop. Finns det många skador i mattan kan det vara bra att överväga tanken om att riva ut den och påbörja en grundlig badrumsrenovering för att inte riskera framtida fuktskador i bostaden.

Trasigt kakel

Det händer att en enstaka kakelplatta går sönder och det kan var väldigt problematiskt att byta ut en sådan utan att skada det bakomliggande fuktskyddet. Är det en liten gästtoalett med enbart WC och handfat är det ingen större fara men finns det dusch eller bad bör man kontakta en fackman för att se om det går att byta ut den enskilda plattan eller om man behöver vita större åtgärder. Skulle det inte gå att ta loss och byta ut plattan utan att orsaka skador på tätskikten kan man även här behöva överväga att genomföra en badrumsrenovering. Kanske räcker det att bara byta ut en vägg eller så inte, be om råd från någon som har kunskaper inom området för att vara på den säkra sidan. Tänk på att fukt snabbt kan tränga in bakom den trasiga plattan, så vänta inte för länge.

Smutsiga kakelfogar
Ser man svarta små prickar i kakelfogarna kan det vara mögel. Det är inte farligt för själva fogen men det ser otrevligt ut och kan med tiden sprida dålig lukt i badrummet. Är fogen däremot ren finns ingen näring för mögelsvampar så man ska därför se till att rengöra dessa ofta.

Har man ett väldigt gammalt badrum finns det många små åtgärder man kan göra istället för att ta till en hel badrumsrenovering men om skadorna är många kan det vara dags att byta ut det gamla badrummet. Se över fel och brister och ta ett beslut utifrån det, eller fråga om hjälp om du känner dig osäker.

Att marknadsföra en städfirma

Trösklarna till att starta en städfirma är relativt låga. Det krävs inte direkt ett stort kapital, och verksamheten kan till och med inledas vid sidan av ett heltidsjobb. För att komma igång med sina första uppdrag räcker det många gånger att marknadsföra sig bland vänner och bekanta.

 

Verksamheten kan till och med skalas upp väsentligt genom mun till mun-marknadsföring. Det vill säga att ger sina befintliga kunder en sådan bra service – och ett sådant bra bemötande – att de på eget bevåg rekommenderar firman till bekanta i en städfirma och lämnar goda recensioner på nätet.

 

Många når dock en punkt av stagnation i uppdragsflödet förr eller senare. Om, eller när, det tillfället kommer, är det bra att ha en plan för hur nya uppdrag ska fås. I den här texten ger vi ett par tips kring detta.

 

Skissa fram en marknadsföringsplan

Det första steget till att påbörja effektiva kampanjer är att göra upp en plan. Den behöver inte vara alltför detaljerad eller komplex, men det är en bra början oavsett. Det är nu du kan ta dig tiden att fundera på hur marknadsföringen ska gå till, rent konkret. Det finns givetvis flertalet metoder för detta. Några exempel är som följer:

 

  • Det här är ett vanligt sätt att marknadsföra sig på som en mindre firma. Sett till antalet människor som ser flygbladen är konverteringen förmodligen ganska låg. Dock är det billigt och troligtvis en metod som åtminstone ökar medvetenheten kring din städfirma som gör hemstädning / städhjälp.
  • Sökordsmarknadsföring. Att annonsera på relevanta sökord är mycket effektivt för den som eftersöker en konverteringsgrad. Nackdelen är att det kan bli ganska dyrt. Priserna bestäms normalt utav konkurrensen på sökorden – det vill säga hur många andra som budar på sökordet, och hur mycket de är villiga att betala per klick för hemstädning och städhjälp. En annan tydlig fördel är att det är enkelt att mäta exakt hur dina annonser presterar, och vad de ger till firman.
  • Sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering som marknadsföringsmetod har sina klara fördelar. När du väl syns högt uppe i sökmotorer på ett relevant sökord som hemstädning eller till exempel ”städfirma”, betalar du inget för själva klicken. Att synas högt upp i sökmotorerna för hemstädning är dock inte alltid särskilt enkelt, och många väljer att betala en SEO-byrå för att få hjälp med detta.

 

Ditt varumärke

En del i att skapa förtroende hos kunderna är att ha ett bra varumärke.

 

  • Hur är ert bemötande?
  • Vad har ni för kläder?
  • Ser firmabilen fräsch och ren ut, med en snygg logga som tillhör din städfirma?

 

Öka lånemöjligheten genom att renovera köket

När du lånar pengar till bostad kommer banken maximalt att ge ett lån som motsvarar 85 % av inköpspriset, vilket då även anses vara bostadens värde. Om du lånar denna summar har du inte möjlighet att öka bolånet förrän du amorterat ner det en hel del. Vill du skapa större lånemöjlighet kan däremot en köksrenovering eller badrumsrenovering ske – detta genom att värdet ökar.

Du bör knappast göra en köksrenovering enbart för att kunna öka ditt låneutrymme men det är en positiv effekt av det. Genom att exempelvis renovera köket ökar värdet på bostaden vilket gör att belåningsgraden faller och möjligheten att låna ökar.

Belåningsgraden är avgörande

Belåningsgrad räknas ut genom att du tar lånebeloppet dividerat på värde. Har bostaden ett värde på 1 miljon (inköpspris eller värdering av mäklare) samt ni ett lån på 500 000 kr blir belåningsgraden 50 %. Eftersom belåningsgraden får vara upp till 85% finns alltså möjlighet att höja bolånet framöver. Detta upp till 85 % belåningsgrad.

Om du däremot har lånat fullt på bostaden (dvs 85 %) finns inte möjlighet att låna mer med säkerhet i köket. Då krävs istället ett privatlån med högre ränta.

Köksrenovering ökar bostadens värde

Om en köksrenovering sker ökar detta bostadens värde. I vissa fall kommer värdet på bostaden öka mer än vad denna köksrenovering kostade. I andra fall blir inte ökningen lika stor. Efter att en renovering skett kan en mäklare kontaktas. Dessa gör kostnadsfria värderingar som sedan kan tas med till banken för att påvisa att värdet gått upp.

Om vi räknar med att en köksrenovering ökade värdet på bostaden från 1 miljon till 1,2 miljoner skulle detta även påverka belåningsgraden. Om lånet var på 850 000 kr var alltså belåningsgraden 85 % före ni gjorde köksrenovering. Efter renoveringen blir däremot belåningsgraden istället 70,80%.

Omvärdering får bara ske vart femte år

En omvärdering av bostaden kan alltså påverka låneutrymmet för köksrenovering stockholm ganska mycket. Dessutom påverkar ny belåningsgrad även om du omfattas av amorteringskravet samt hur mycket du så fall måste amortera.

Har du möjlighet att göra en köksrenovering (eller annan värdefull renovering i hemmet) kan du alltså ändra dina månadskostnader för lånen. Kommer belåningsgraden under 50 % kan du till och med slippa amorteringskravet.

Kom däremot ihåg att om du har amorteringskrav för köksrenovering stockholm idag så får du maximalt göra en ny värdering av bostaden var femte år. Ska ni bara göra en köksrenovering så kan ni göra värdering efter den. Men planerar ni även köksrenovering stockholm och andra renoveringar kan det vara smart att genomföra dessa först innan värdering sker. För sedan är det fem år till nästa tillfälle.

Hemsida eller sociala medier – den stora frågan

Idag när vi går mot ett samhälle där majoriteten av alla samtal sker på sociala medier och där 90 % av alla svenskar finns på någon form av social plattform är det lätt att ifrågasätta om traditionella hemsidor håller på att försvinna och om det är bättre för företag att istället satsa på sina sociala medier.

Såklart har de olika plattformarna olika syftet, men det kan faktiskt vara svårt för ett företag att veta vart man ska närvara och var konsumenterna söker. Det viktigaste är företagen har en medvetenhet kring utvecklingen som sker och att man efter det väljer vart man vill synas och hur man ska kommunicera med sina kunder.

En hemsida och ett konto på till exempel Facebook och Instagram uppfyller ju olika syften och är man ingen webbyrå som lätt kan slänga ihop en hemsida kanske det är mer lockande att istället bara starta ett Instagramkonto för sin verksamhet.

Men just i detta fall kanske man ändå ska överväga att ta hjälp av en webbyrå för din hemsida göteborg för att få upp en hemsida, för fastän att majoriteten av oss spenderar väldigt mycket tid på sociala medier har det ändå visat sig att en hemsida är lättare att konsumera och det är dit kunder söker sig för att få information om er produkt eller tjänst, samt läsa om er som företag.

Det behöver inte vara en så dyr eller avancerad historia att be en webbyrå sätta ihop en snygg och enkel hemsida till en där man som företag kan ha lite tyngre information från squib.se och sen kan man absolut komplettera hemsidan men konton på sociala medier där man kan lägga upp inspirerande bilder på produkter eller förmedla sin företagskultur och jobba mer på sitt ”Employer Branding.”

hemsidor i GöteborgMen det man kan säga är egentligen att en hemsida och sociala medier kompletterar varandra och att de olika kanalerna ska användas med olika syften i Göteborg. Så klart finns det flera proffs som arbetar med detta och väljer du och ditt företag att anlita en webbyrå för att sätta upp en hemsida kan de lätt hjälpa er så att hemsidan uppfyller det syftet som vi vill med er hemsida.

Så på frågan om man ska satsa på hemsida eller sociala medier, blir svaret både och! Hemsidan och kontona på sociala medier är till för olika saker och når olika målgrupper och vill du vara säker med att nå ut med rätt budskap och inte lämna några frågetecken är svaret att du ska satsa lite mycket på både sociala medier som på din hemsida. Det är en spännande utveckling vi står framför, och om några år kanske hela marknaden ser helt annorlunda ut. Men det får framtiden utvisa helt enkelt!

Faktorer som avgör valet av takmaterial

Vid en takomläggning ställs man inför flera beslut. Bland annat hur mycket man kan tänka sig att lägga och vilken takläggare man ska välja. Ett av de viktigaste besluten man ställs inför är valet av takmaterial. Ska du fortsätta med tegel, eller funderar du på att byta till betong? Oavsett situation är det alltid bra att höra med ens takläggare för att få råd och tips. Även om man är säker på sitt val skadar det aldrig att fråga – och vem vet, kanske ges du nya insikter som gör att ändrar uppfattning?

Takets lutning och konstruktion spelar in

En faktor som avgör och begränsar vilka material du faktiskt kan välja mellan är takets lutning. Om taket är för platt är det inte alla material som kan läggas. Till exempel kräver takpannor en lutning på minst 14 grader – annars finns risken att regn inte rinner av som det ska.

Det är dock inte bara själva lutningen som avgör, utan även hur taket är byggt. Det gäller att takstolarna är konstruerade för att klara av till exempel takpannor, om det är det du funderar på att byta till. Är du osäker? Tala med din takläggare för tips, råd och eventuellt en mer noggrann undersökning av konstruktionen.

Estetik kostar

De flesta skulle nog anse att tegel är något vackrare än betong. Det har en fin röd färg och åldras dessutom med stor värdighet. Samtidigt är tegelpannor dyrare än betongpannor, och där får var och en göra en avvägning. Hur mycket är det värt att betala för estetiken? Tegel kan vara mer än dubbelt så dyrt som betong.

Spara pengar

Något som gör taket billigare i längden är att se efter det ordentligt inför takrenovering. Olika typer av tak har sina särskilda krav på underhåll. Har du tegel- eller betongpannor är det viktigt att mossa på taket regelbundet tas bort. Annars finns risken för takarbete stockholm att det leder in fukt under pannorna med takmaterial, som gör att de fryser sönder under vinterhalvåret. Har du istället papptak kommer du att behöva åtgärda kanter som släpper samt se över genomföringar av takrenovering och takbrunnar.

Kort sagt behöver alla tak vårdas. Ju bättre det ses efter, desto längre kommer det att leva. En lång livslängd innebär färre byten och därmed sparade pengar på takrenovering. Med det sagt är tak inte något som man behöver fundera på särskilt ofta för takarbete stockholm och sådant. Det underhåll som faktiskt krävs tar inte särskilt mycket tid i anspråk för villaägare – men med jämna mellanrum behöver det genomföras. Om inte, kommer en takläggare att behöva anlitas för ett nytt tak.

Ska du anlita takläggare?

Även om det är vanligt att man anlitar takläggare för en omläggning, går det att göra själv. Det gäller att man är i någorlunda god fysisk form av takarbete stockholm och har ett visst hum om hur det ska göras. Om du vill spara pengar kan det dock ändå vara värt att prata med en takläggare om du är osäker – men att de inte behöver göra hela jobbet. Hellre det än att taket blir bristfälligt lagt, vilket bäddar för problem i framtiden.

Dags att byta bostad? – Här finns företagen som hjälper

Har familjen blivit större och ni är på gång att flytta från lägenhet till villa? Eller går ni skilda vägar så att du söker en mindre etta? Oavsett orsak väntar en hel del jobb med flytt och försäljning av den tidigare bostaden. Men hjälp finns att få – inom flera olika företagsbranscher.

Sälja huset – Mäklaren

De flesta som säljer sitt hus eller sin lägenhet gör detta via en mäklare. Fördelen är att bostaden kommer ut på Hemnet, att man slipper allt pappersarbete och att mäklaren anses vara oberoende i försäljningsprocessen. Man kan helt enkelt lita på att allt går rätt till.

Nackdelen med mäklare är priset då många har lägsta arvode på 30 000 kr. Att sälja en billig bostad innebär därmed att en stor del av priset ”äts upp” av mäklarkostnaden. Detta har däremot en del nätmäklare mött upp genom att erbjuda starkt prispressade varianter av mäklartjänsterna.

Med mäklare ökar chansen att bostaden blir såld då de har flera kanaler att marknadsföra bostaden inom samtidigt som de inte får någon ersättning om det inte blir sålt.

Höja priset – HomeStyling

Har du en dyrare lägenhet eller en lägenhet i ett väldigt attraktivt område kan det vara fördel att anlita ett företag för homestyling innan mäklaren tar foton till annonserna. Personer som jobbar med homestyling vet vad som efterfrågas och skapar en känsla som förhoppningsvis ska öka intresset på bostadsmarknaden.

Med homestyling kan priset på bostaden bli högre vid försäljning. Men det finns inte någon garanti.

Underlätta flytten – Flyttfirma

Flytten blir betydligt lättare om hjälp tas in från en flyttfirma. Det är idag även möjligt att göra rut-avdrag för all bär- och packhjälp som man får från dessa företag. Därmed blir priset för just dessa tjänster hälften så dyra som tidigare. Överlag har flyttbranschen upplevt att efterfrågan på de tjänster som en flyttfirma erbjuder har ökat extremt sedan avdraget började gälla. Detta på samma sätt som efterfrågan hos www.erixonflytt.se på städtjänster ökade kraftigt när rut-avdraget infördes för städtjänster.

Med flyttfirma kommer flytten gå snabbare, smidigare och detta till ett lägre pris än tidigare.

Hoppa över sista städningen – Flyttstädning

När alla tillhörigheter är packade och flyttade är det första man vill göra att packa upp och göra snyggt i den nya fina bostaden – inte att städa den gamla. Det är en av orsakerna till att många köper tjänsten och låter ett städföretag utföra flyttstädning. En annan orsak kan vara att det är långt att åka tillbaka till gamla lägenheten om flytten är på ett tiotal mil.

Många städföretag har städgaranti på flyttstädning vilket då innebär att de kommer att genomföra städning för en flyttfirma som hjälper flyttfirmor i Göteborg tills kunden är nöjd. Det kan vara extra fördelaktigt om man själv inte har möjlighet (eller vill) åka tillbaka till gamla bostaden efter flytten. Skulle nya bostadsägaren klaga på städningen är det bara att ringa städföretaget varpå de kommer ut och åtgärdar problemet utan att ska uppstå någon extra kostnad.

Med flyttstädning kan man fokusera på nya boendet – inte det gamla. Dessutom är det skönt att slippa den allra tråkigaste delen av flytten.

Välj rätt när du skall välja vem som gör din hemsida

I dagens läge finns det väldigt många som kan hjälpa dig att bygga en hemsida – det finns även massor av tjänster som relativt enkelt låter dig bygga din egen hemsida, helt utan erfarenhet av att ha gjort det tidigare. Dessa nya drag-and-drop editorer är lika enkla att använda som Facebook och det har gjort att många webbyråer och webbdesigners ser ner på dem. Beroende på vad man behöver så kan en sådan hemsida räcka – vill man ha professionella resultat så är det dock bäst att anlita en riktig webbyrå, dem gör jobbet bättre – så är det bara.

Vilken webbyrå skall man välja då?

När man väl bestämt sig för att anlita en webbyrå så finns även där en hel del olika alternativ att välja mellan så man kan inte pusta ut riktigt än. Dem har ganska stort spann av olika prisklasser för en webbyrå och den kan vara lite lurigt att veta vad som är lönsamt för ens egen firma och vad som egentligen mest är lönsamt för webbyrån man anlitar. Är du ett litet företag så skulle jag tipsa om att välja en mindre webbyrå eftersom dem brukar vara mer vana vid att jobba mot små företag.

Kännetecken för en bra webbyrå

Man kan leta efter några kännetecken för en bra webbyrå – och dem är först och främst att byrån försöker se din firmas behov och inte är för inställd på att få sålt en viss produkt till dig. Om din webbyrå ställer många frågor till dig innan dem kommer med ett förslag på lösning så är dem troligen måna om att hitta någon som verkligen passar din situation och inte bara ger dig en hemsidemall som gjorts av squib som passar det mesta. Ibland kan en sådan mall räcka – men då kan man nästan lika gärna göra det själv. Man anlitar ju en webbyrå för att få det skräddarsytt och professionellt. Inte för att få en mall som i princip vem som helst kan sätta upp på en arbetsdag eller två.

Flaskhalsar i digital marknadsföring

Den största flaskhalsen i digital marknadsföring är ofta hemsidan. En bra hemsida är grunden för att kunna marknadsföra effektivt på nätet – så investera i en bra hemsida och sedan i din marknadsföringkampanj så att du får så mycket som möjligt ut av den!

Börjar fasaden se dassig ut?

Efter ett visst antal år blir vilken fasad som helst sliten av väder och vind, och det blir helt enkelt dags att boka en fasadmålning Göteborg. Man kan inte komma undan det – eller jo det är klart, man kan ju stå för sin egen fasadmålning Göteborg och på så sätt åtminstone komma undan arbetskostnaden för måleriet. Men att fasaden behöver målas kvarstår. Att ha en hel och ren fasad är inte bara för utseendets skull utan det har även en funktion. Det är nämligen så att flagnad färg tillåter trät att suga upp vatten och sedan kan det ruttna om man har otur. Så att hålla fasad, ren snygg och täckt av färg är viktigt för att undvika fuktskador.

Hitta rätt målare för din fasadmålning Göteborg

Att måla fasaden kan man absolut göra på egen hand, det går mest ut på att fläska på med färg och dra några lager, sedan är det färdigt. Det är inte svårt – men man måste stå på byggställning och man kommer bli trött i axlarna. Så mitt råd är att man låter en professionell målare sköta jobbet, det blir oftast mycket bättre – och man slipper oroa sig över att ramla ner från byggställningen.

Du har möjlighet att välja

Det finns många målare i Göteborg och alla erbjuder fasadmålning Göteborg – så du har chans att vara kräsen när du skall välja. I branscher där konkurrensen är hög har kunden styrkan på sin sida. För att vara säker på att man får bästa pris (och villkor) så kan man utnyttja ett litet knep – dem flesta målare erbjuder gratis offerter, vilket innebär att man kan begära offert från alla målare man är intresserad av och sedan sätta sig ner och jämföra dem allihop innan man tar sitt beslut och bokar en fasadmålning.

Kontrollera fasaden vid fasadtvätt

Innan du bokar en målning är det bra om du kontrollerar så att själva fasaden är hel och inte behöver bytas ut vid fasadtvätt. Om vissa plankor gått sönder, ruttnat eller om skruvar släppt. Kolla igenom fasaden så att den är åtminstone mestadels hel för fasadtvätt och att en målning är på sin plats. Ett måleri med fasadtvätt håller i ca 25 år – kommer fasaden hålla lika länge? Eller behöver den rivas om 5 år? Då är det bättre att du väntar lite med målningen under din fasadtvätt– ser till att få upp en ny fasad och sedan måla om.

Hur man väljer den webbyrå som är bäst

Ledar du efter en webbyrå som kan ta fram en hemsida åt ditt företag? I sådana fall har du din ambition klar för dig och du kanske till och med har förberett innehåll till sajten. Vad kommer härnäst? Du bör hålla utkik efter en webbyrå som kan förse dig med de allra bästa tjänsterna inom webbdesign.

Fråga runt i din bekantskapskrets och be om rekommendationer. Be om företagets kontaktuppgifter och försök att bilda dig en uppfattning om hur webbyrån har samarbetat med sina tidigare kunder. Fråga även om de var nöjda med byråns tjänster eller ej. Du bör även göra vissa efterforskningar på egen hand. Använd webben för att googla fram namn och kontaktinformation på olika webbyråer i ditt område. Genom att kika på deras webbplatser kan du dessutom granska resultaten av deras tidigare uppdrag. Att bläddra igenom portföljen på varje leverantörs webbplats är en självklarhet.

Kontrollera att layouterna ser proffsiga och rena ut samt enkla att använda. Det är ett måste att du lär dig mer om de olika leverantörernas tidigare erfarenhet. När du är klar med detta steg är det dags att börja kontakta potentiella samarbetspartners. Fråga hur länge de har tillhandahållit sina tjänster. Ta även reda på vilka företag som tidigare har använt sig av deras tjänster.

Ytterligare aspekter att ta hänsyn till

I slutändan bör du välja en webbyrå som använder sig av de senaste verktygen när de bygger hemsidor. Användbara och lönsamma sajter attraherar den rätta trafiken, vilket gör att användbarhet och sökmotoroptimering är två saker som är viktiga att ta hänsyn till.

En annan faktor för ett framgångsrikt samarbete mellan dig och din webbyrå är att ni båda är på det klara med villkoren för samarbetet. Ta därför reda på huruvida du kommer få hjälp även i framtiden eller om du behöver teckna ett serviceavtal. Du bör satsa på en byrå som kan vara behjälplig även framledes.

Som du ser, är det inte bara att blunda och peka när man har i uppdrag att välja webbyrå. Det är viktigt att man ställer de rätta frågorna och får tydliga svar på dessa. Besök företagets webbplats för att se de senaste uppdrag, blogginlägg och kundomdömen. En hemsida som tillhör en duktig byrå bör vara användarvänlig och ha en snygg design.

Förhoppnings kan du låta denna text guida dig fram till rätt slutpunkt i den ständigt växande djungeln av webbyråer!

500 - Internal Server Error | Please refresh this page or try again later.