Faktorer som avgör valet av takmaterial

Vid en takomläggning ställs man inför flera beslut. Bland annat hur mycket man kan tänka sig att lägga och vilken takläggare man ska välja. Ett av de viktigaste besluten man ställs inför är valet av takmaterial. Ska du fortsätta med tegel, eller funderar du på att byta till betong? Oavsett situation är det alltid bra att höra med ens takläggare för att få råd och tips. Även om man är säker på sitt val skadar det aldrig att fråga – och vem vet, kanske ges du nya insikter som gör att ändrar uppfattning?

Takets lutning och konstruktion spelar in

En faktor som avgör och begränsar vilka material du faktiskt kan välja mellan är takets lutning. Om taket är för platt är det inte alla material som kan läggas. Till exempel kräver takpannor en lutning på minst 14 grader – annars finns risken att regn inte rinner av som det ska.

Det är dock inte bara själva lutningen som avgör, utan även hur taket är byggt. Det gäller att takstolarna är konstruerade för att klara av till exempel takpannor, om det är det du funderar på att byta till. Är du osäker? Tala med din takläggare för tips, råd och eventuellt en mer noggrann undersökning av konstruktionen.

Estetik kostar

De flesta skulle nog anse att tegel är något vackrare än betong. Det har en fin röd färg och åldras dessutom med stor värdighet. Samtidigt är tegelpannor dyrare än betongpannor, och där får var och en göra en avvägning. Hur mycket är det värt att betala för estetiken? Tegel kan vara mer än dubbelt så dyrt som betong.

Spara pengar

Något som gör taket billigare i längden är att se efter det ordentligt inför takrenovering. Olika typer av tak har sina särskilda krav på underhåll. Har du tegel- eller betongpannor är det viktigt att mossa på taket regelbundet tas bort. Annars finns risken för takarbete stockholm att det leder in fukt under pannorna med takmaterial, som gör att de fryser sönder under vinterhalvåret. Har du istället papptak kommer du att behöva åtgärda kanter som släpper samt se över genomföringar av takrenovering och takbrunnar.

Kort sagt behöver alla tak vårdas. Ju bättre det ses efter, desto längre kommer det att leva. En lång livslängd innebär färre byten och därmed sparade pengar på takrenovering. Med det sagt är tak inte något som man behöver fundera på särskilt ofta för takarbete stockholm och sådant. Det underhåll som faktiskt krävs tar inte särskilt mycket tid i anspråk för villaägare – men med jämna mellanrum behöver det genomföras. Om inte, kommer en takläggare att behöva anlitas för ett nytt tak.

Ska du anlita takläggare?

Även om det är vanligt att man anlitar takläggare för en omläggning, går det att göra själv. Det gäller att man är i någorlunda god fysisk form av takarbete stockholm och har ett visst hum om hur det ska göras. Om du vill spara pengar kan det dock ändå vara värt att prata med en takläggare om du är osäker – men att de inte behöver göra hela jobbet. Hellre det än att taket blir bristfälligt lagt, vilket bäddar för problem i framtiden.