Öka lånemöjligheten genom att renovera köket

När du lånar pengar till bostad kommer banken maximalt att ge ett lån som motsvarar 85 % av inköpspriset, vilket då även anses vara bostadens värde. Om du lånar denna summar har du inte möjlighet att öka bolånet förrän du amorterat ner det en hel del. Vill du skapa större lånemöjlighet kan däremot en köksrenovering eller badrumsrenovering ske – detta genom att värdet ökar.

Du bör knappast göra en köksrenovering enbart för att kunna öka ditt låneutrymme men det är en positiv effekt av det. Genom att exempelvis renovera köket ökar värdet på bostaden vilket gör att belåningsgraden faller och möjligheten att låna ökar.

Belåningsgraden är avgörande

Belåningsgrad räknas ut genom att du tar lånebeloppet dividerat på värde. Har bostaden ett värde på 1 miljon (inköpspris eller värdering av mäklare) samt ni ett lån på 500 000 kr blir belåningsgraden 50 %. Eftersom belåningsgraden får vara upp till 85% finns alltså möjlighet att höja bolånet framöver. Detta upp till 85 % belåningsgrad.

Om du däremot har lånat fullt på bostaden (dvs 85 %) finns inte möjlighet att låna mer med säkerhet i köket. Då krävs istället ett privatlån med högre ränta.

Köksrenovering ökar bostadens värde

Om en köksrenovering sker ökar detta bostadens värde. I vissa fall kommer värdet på bostaden öka mer än vad denna köksrenovering kostade. I andra fall blir inte ökningen lika stor. Efter att en renovering skett kan en mäklare kontaktas. Dessa gör kostnadsfria värderingar som sedan kan tas med till banken för att påvisa att värdet gått upp.

Om vi räknar med att en köksrenovering ökade värdet på bostaden från 1 miljon till 1,2 miljoner skulle detta även påverka belåningsgraden. Om lånet var på 850 000 kr var alltså belåningsgraden 85 % före ni gjorde köksrenovering. Efter renoveringen blir däremot belåningsgraden istället 70,80%.

Omvärdering får bara ske vart femte år

En omvärdering av bostaden kan alltså påverka låneutrymmet för köksrenovering stockholm ganska mycket. Dessutom påverkar ny belåningsgrad även om du omfattas av amorteringskravet samt hur mycket du så fall måste amortera.

Har du möjlighet att göra en köksrenovering (eller annan värdefull renovering i hemmet) kan du alltså ändra dina månadskostnader för lånen. Kommer belåningsgraden under 50 % kan du till och med slippa amorteringskravet.

Kom däremot ihåg att om du har amorteringskrav för köksrenovering stockholm idag så får du maximalt göra en ny värdering av bostaden var femte år. Ska ni bara göra en köksrenovering så kan ni göra värdering efter den. Men planerar ni även köksrenovering stockholm och andra renoveringar kan det vara smart att genomföra dessa först innan värdering sker. För sedan är det fem år till nästa tillfälle.