Lär dig mer om att sälja fakturor

Med flera fördelar är det idag mycket vanligt att företag väljer alternativet med att sälja fakturor. Här presenteras tjänstens grundläggande delar för ett casino utan spelpaus.

Sälj en eller flera

De flesta kreditbolag accepterar att du själv väljer hur många fakturor som ska säljas via dem. Däremot går det ofta att få ett bättre pris om en större mängd säljs. En annan faktor som påverkar priset är hur stora belopp är på fakturorna som säljs.

Så fungerar det i korthet

Ett par kunder har köpt varor från ditt företag. Du fyller i fakturaunderlag som skickas till kreditbolagen. Du väljer du nu att sälja fakturor till dem. Detta kreditbolag skickar fakturorna till kunderna och det är till detta kreditbolag som pengarna betalas in. Nu sker utbetalning av faktureringsbeloppet till företagskontot. Här visas första fördelen med att sälja fakturor då likviditeten blir bättre.

Skulle kunden av någon anledning inte betala kommer kreditbolaget att kontakta kunde via påminnelse men även använda inkasso osv. Här visas andra fördelen med att sälja fakturor då den ekonomiska administrationen minskas gällande påminnelser m.m.

Kostnad

Kostnaden består främst av ett par procent av beloppet på fakturan. Vanligtvis kan man räkna med 1 – 5 %. Utöver detta kan årsavgift tillkomma för att sälja fakturor som är en fast avgift för att ta del av tjänsten. Det är även relativt vanligt med en fast administrationsavgift per faktura vilket exempelvis kan vara 50 kr.

Utöver att procentsatsen kan variera mellan olika bolag så skiljer det sig om företagen tar några fasta avgifter eller inte.

Med eller utan kreditrisk

Fakturaförsäljning kan ske med eller utan regressrätt. Det innebär att man som företagare tar, eller inte tar, kreditrisken. Finns det regress kommer du som företagare stå för eventuella kreditförluster. Även om kreditföretaget skickar påminnelser och i slutändan kan driva ärendet via Kronofogden så finns en risk att kunden inte kan betala. Därmed skapas en kreditförlust. Med regress kommer denna förlust att belasta ditt företag. Utan regress kommer förlusten belasta det kreditföretag som köpt fakturorna.

Skillnaden mot belåning

Att sälja fakturor innebär att ägandeskapet övergår till kreditföretaget. Ett alternativ är att istället välja fakturabelåning. Då belånas fakturorna och företaget kan få delar av fakturabeloppet utbetalt i förväg. Men det är fortfarande de som äger fakturorna.

Både fakturaförsäljning och fakturabelåning har sina fördelar och nackdelar. Har du intresse för factoring (samlingsbegrepp för att belåna eller sälja fakturor) bör du prata med ett kreditbolag som lätt kan se vilken tjänst som passar ditt företag bäst.