Att jobba på begravningsbyrå – så är det

Den som jobbar på en begravningsbyrå kan titulera sig som begravningsentreprenör – ett yrke som innebär både en hel del pappersarbete, praktiskt arbete samt ett väldigt nära arbete med människor som befinner sig i en jobbig situation. Det är ett varierande yrke som huvudsakligen utgörs av att hjälpa människor att planera och arrangera begravningar och allt som hör där till, vilket naturligtvis kräver speciella egenskaper och kunskaper. Det krävs att man är väl insatt i olika lagar och regler och lika väl att man kan bemöta människorna man hjälper med stor respekt.

Nära människor

Att jobba på en begravningsbyrå innebär att man jobbar otroligt nära människor som befinner sig i sorg. Det gäller alltså att man har fingertoppskänsla när det gäller bemötande eftersom alla påverkas och reagerar olika när man förlorar någon som tidigare stått en väldigt nära. Man fungerar som stöd och rådgivare genom hela processen, där man tillsammans planerar inför den kommande begravningen och allt annat som är nödvändigt i samband med ett dödsfall.

Man fungerar även som ombud för dödsboet vilket även det medför att man måste ha stor respekt men framför allt kunskap för det man gör, eftersom den delen innefattar en del juridik. Det gäller också att man har förmågan att sätta andra i första rummet oavsett vilken åsikt man har själv, något som kanske inte alltid är så lätt.

Administrativa uppgifter

Jobbet på en begravningsbyrå innebär inte bara ett nära samarbete med anhöriga utan även en hel del administrativa arbetsuppgifter. Som ombud för ett dödsbo sköter man kontakten med flera olika myndigheter för att reda ut allt pappersarbete som behövs när någon avlider. Dessutom är man den som ansvarar för att boka präst eller annan begravningsförrättare till ceremonin, man bokar lokal, beställer blommor och i vissa fall hjälper man till med andra delar så som att beställa mat eller fika till minnesstunden.

Förutom allt detta har man också ett samarbete med olika typer av underleverantörer. En begravningsbyrå erbjuder till exempel en mängd olika kistor, urnor och andra produkter att välja bland - Begravningsbyrå Göteborgoch detta är också sådant som måste beställas. Givetvis har man också kontakt med en stenhuggare som gör i ordning gravstenarna man beställer för sina klienters räkning. Man kan alltså räkna med många telefonsamtal och skickade mail under en helt vanlig arbetsdag och det är viktigt att man förmår att göra flera saker samtidigt.

Ett jobb som inte passar alla

Att arbeta på en begravningsbyrå är minst sagt ett annorlunda jobb. Att arbeta så nära människor som befinner sig i en jobbig tid är inte enkelt och det passar definitivt inte för alla. Man behöver vara extremt lyhörd och dessutom kunna ha många bollar i luften samtidigt för att allt ska hinna ordnas innan den stundande begravningen. Förutom det praktiska är man samtidigt ett viktigt stöd för dom anhöriga. Att prata, förklara eller att bara finnas där är en vanlig och viktig de. Det är även vanligt att man själv deltar när begravningen äger rum – just för att finnas vid sidan av som stöd.