Vilka faktorer påverkar chansen att få lån utan fast anställning?

När man ansöker om ett loanstep lån utan fast anställning finns det flera faktorer som påverkar ens chans att få det beviljat. I denna sektion kommer vi att diskutera dessa faktorer och hur de kan påverka ens kreditvärdighet och möjlighet att få ett lån utan fast jobb. Vi kommer att titta närmare på inkomst från andra källor, tidigare lånehistorik och möjligheten att erbjuda säkerheter som garantier för lånet. Genom att förstå dessa faktorer kan man bättre förbereda sig inför en låneansökan utan fast anställning.

 1. Kreditvärdighet

Kreditvärdighet, eller kreditvärdighet, är avgörande när du ansöker om ett lån. Här är stegen för att förbättra det:

 1. Kontrollera din kreditrapport regelbundet för att hitta och åtgärda fel.
 2. Betala i tid på befintliga skulder för att visa pålitlighet.
 3. Undvik att öppna flera nya kreditkonton inom en kort tidsram för att undvika att verka riskabelt för långivare.

Ett verkligt exempel involverar Sarah, som noggrant bibehöll sin kreditvärdighet, vilket möjliggjorde att hon säkrade ett fördelaktigt bolån trots att hon var egenföretagare.

 1. Inkomst från annan källa

Inkomst från en annan källa avser intäkter utanför ett traditionellt jobb, såsom hyresintäkter, investeringar eller frilansarbete. Långivare kan ta hänsyn till denna inkomst vid utvärdering av låneansökningar. Att visa stabilitet och konsekvens i denna ytterligare inkomst stärker sannolikheten för godkännande från flexkontot.

 1. Tidigare lånehistorik

Utvärdera kreditrapporten:

Granska din kreditrapport för att säkerställa noggrannhet och identifiera eventuella tidigare låneproblem.

Adressera tidigare problem:

Om det finns några negativa markeringar på din kreditrapport, vidta åtgärder för att rätta till dem innan du ansöker om ett nytt lån.

Visa förbättring:

Visa bevis på ansvarsfull ekonomisk beteende sedan föregående lån, såsom regelbundna räkningar betalningar och minskad skuld.

 1. Säkerheter

Borgen: Att pantsätta värdefulla tillgångar hjälper till att säkra lånet.

Medlåntagare: Att involvera en kreditvärdig individ som garant minskar risken.

Handpenning: Att erbjuda en betydande förskottsbetalning kan kompensera bristen på en stabil anställning.

Alternativ inkomst: Att visa konsekvent inkomst från frilansarbete eller investeringar fungerar som en form av säkerhet.

Vad är kraven för att få lån utan fast anställning?

Att få lån utan fast anställning kan verka som en utmaning, men det är inte omöjligt. För att få ett lån utan fast jobb finns det vissa krav som måste uppfyllas. I denna del av artikeln kommer vi att gå igenom de olika kraven som långivare vanligtvis har för att bevilja lån till personer utan fast jobb. Vi kommer att utforska vad som anses vara en tillräcklig inkomst, vad som påverkar din kreditvärdighet och vilka säkerheter som kan krävas för att få ett lån utan fast anställning.

 1. Tillräcklig inkomst

Stabil inkomst: Långivare bedömer inkomstens stabilitet för att säkerställa tillräcklig inkomst.

Bevis på inkomst: Tillhandahåll bankutdrag, skattedeklarationer eller lönespecifikationer för att visa konsekventa intäkter.

Skuldsättningsgrad: Bibehåll en hälsosam grad genom att hantera befintliga skulder i förhållande till inkomst.

 1. Bra kreditvärdighet

En bra kreditvärdighet, eller god kreditvärdighet, är avgörande för lånebeviljande. Att bibehålla en hög kreditpoäng, snabba räkningar och låg kreditanvändning är avgörande. Långivare bedömer kreditvärdighet baserat på tidigare lånebeteende, inklusive lånebetalningar och kreditkortsanvändning.

Konsekvent övervakning av din kreditrapport och rättelse av eventuella fel kan ha en positiv inverkan på din kreditpoäng. Proffs tips: Begär en gratis kreditrapport årligen för att hålla dig informerad om din kreditstatus och hantera eventuella avvikelser snabbt.

 1. Säkerheter

Kreditvärdighet: En god kreditvärdighet ökar chansen att få lån utan fast anställning.

Inkomst från annan källa: Andra inkomstkällor, t.ex. investeringar eller frilansarbete, kan bidra till att övertyga långivaren om återbetalningsförmågan.

Tidigare lånehistorik: En positiv historik av kreditåterbetalningar stärker låneansökningen.

Säkerheter: Att erbjuda tillgångar som säkerhet kan öka möjligheten att få lån trots avsaknad av fast anställning.

Visste du? I Sverige är det vanligt att långivare överväger alternativa former av säkerhet när de utvärderar låneansökningar från privatpersoner utan fast anställning.

 

Vanliga frågor

 1. Måste man ha fast jobb för att få lån? Ja, oftast kräver långivare att låntagare har en fast anställning för att bevilja ett lån. Detta är för att säkerställa att låntagaren har en stabil inkomst och har förmåga att betala tillbaka lånet.
 2.  Vad innebär det att ha en fast anställning? Att ha en fast anställning innebär att man har en anställning på en specifik arbetsplats och har en garanterad inkomst varje månad. Detta skiljer sig från en timanställning eller projektanställning.
 3. Finns det några undantag där man inte behöver ha ett fast jobb för att få lån? Ja, det finns vissa undantag. Vissa långivare kan bevilja lån till personer med andra former av inkomst, såsom frilansarbete eller pension. Det finns även lån som riktar sig till personer utan fast anställning, men dessa kan ha högre räntor och villkor.
 4. Varför är det viktigt för långivare att låntagare har ett fast jobb? För långivare är det viktigt att låntagare har en fast anställning eftersom det minskar risken för att lånet inte kommer att betalas tillbaka. En stabil inkomst från ett fast jobb ger långivaren en försäkran om att låntagaren har förmågan att betala tillbaka lånet.
 5. Kan jag ansöka om lån om jag är egenföretagare eller har eget företag? Ja, det är möjligt att ansöka om lån om du är egenföretagare eller har eget företag. Du kan behöva visa upp företagets inkomst och finansiella stabilitet för att bevisa din förmåga att betala tillbaka lånet. 6. Kan jag få ett lån även om jag har en tidsbegränsad anställning? Det beror på långivaren och deras specifika villkor. Vissa långivare kan bevilja lån till personer med tidsbegränsade anställningar, men du måste kunna visa upp en bevisad inkomst och förmåga att betala tillbaka lånet. Det är bäst att kontakta långivaren direkt för att få mer information.

 

Vilka tillstånd och tillstånd behövs för en badrumsrenovering?

När det gäller badrums renovering malmö finns det flera tillstånd och tillstånd som måste beaktas, precis som för betting. I denna sektion kommer vi att gå igenom de två viktigaste aspekterna: bygglov och el- och VVS-arbeten. Vi kommer att diskutera vad som krävs för att få bygglov för en badrumsrenovering och vilka regler som gäller för el- och VVS-installationer i samband med renoveringen. Genom att förstå dessa tillstånd kan du säkerställa en smidig och laglig badrumsrenovering.

 

Bygglov

Bygglov, eller bygglov, är ett viktigt steg i ett badrumsrenoveringsprojekt i Sverige. Här är stegen som ingår för att få ett bygglov:

1. Kontrollera lokala föreskrifter: Forska om de specifika kraven och föreskrifterna som din kommun eller stad har satt upp.
2. Förbered dokumentation: Samla all nödvändig dokumentation, inklusive planritningar, höjder och specifikationer.
3. Skicka in ansökan: Fyll i bygglovsansökningsformuläret och skicka in det tillsammans med de krävda dokumenten till behörig myndighet.
4. Granskning och godkännande: Myndigheten kommer att granska din ansökan och kan begära ytterligare information eller ändringar.
5. Betalning av avgifter: Betala de krävda avgifterna för bygglovsansökan.
6. Ta emot tillstånd: När din ansökan har blivit godkänd kommer du att få bygglov, vilket gör att du kan påbörja din badrumsrenovering.

 

El- och VVS-arbeten

El- och VVS-arbeten är avgörande delar av en badrumsrenovering. Här är några steg som ingår i dessa arbeten:

• Bedömning: En professionell elektriker och VVS-installatör utvärderar befintliga el- och VVS-system för att identifiera eventuella problem och behov av uppgradering.
• Planering och design: Skapa en detaljerad plan för el- och VVS-arbeten baserat på behoven och önskemålen för det nya badrummet.
• Rivning: Borttagning av befintliga el- och VVS-installationer för att förbereda för installation av nya system.
• Installation: Installera nya eluttag, belysning, VVS-rör och armaturer enligt planen.
• Anslutning och testning: Säkra att alla el- och VVS-system är korrekt anslutna och fungerande genom att genomföra noggranna tester.
• Godkännande: Få nödvändiga tillstånd och certifikat för att verifiera att el- och VVS-installationerna är i enlighet med gällande regler och säkerhetsstandarder.

 

Vad kan man göra för att hålla kostnaderna nere under en badrumsrenovering?

Renovation av badrummet kan vara en kostsam process, men det finns sätt att hålla kostnaderna nere och ändå få ett fantastiskt resultat. I den här delen av artikeln kommer vi att diskutera olika strategier för att spara pengar under en badrumsrenovering. Vi börjar med att sätta upp en realistisk budget och fortsätter sedan med att jämföra priser på material och utrustning. Sedan kommer vi att diskutera vikten av att undvika onödiga förändringar och utföra en del av arbetet själv för att minska kostnaderna. Läs vidare för att få värdefulla tips om hur du kan hålla budgeten i schack under din nästa badrumsrenovering.

 

Gör en realistisk budget

Att göra en realistisk budget är viktigt under en badrumsrenovering för att undvika överraskande kostnader. Här är några steg att följa:

1. Fastställ din totala budget genom att ta hänsyn till kostnader för material, arbetskraft och eventuella extra tillägg.
2. Gör en lista över alla nödvändiga material och jämför priser från olika leverantörer för att hitta de bästa erbjudandena.
3. Ta med kostnader för eventuella professionella tjänster som du kommer att anlita för renoveringen.
4. Planera för oförutsedda utgifter genom att sätta av en extra summa pengar för oväntade problem eller extra önskemål under renoveringen.

För att hålla kostnaderna nere kan du också överväga att göra vissa arbetsuppgifter själv och vara medveten om att göra förändringar i budgeten endast när det verkligen behövs. På detta sätt kan du undvika onödig ekonomisk stress under processen.

 

Undvik onödiga förändringar

Att undvika onödiga förändringar under en badrumsrenovering är viktigt för att hålla kostnaderna och tidsplanen under kontroll. Här är några steg som kan hjälpa till att undvika onödig förändring:

1. Gör en noggrann planering och design innan renoveringen börjar.
2. Var noga med att välja material och utrustning i början av processen för att undvika att behöva byta senare.
3. Kommunicera tydligt med entreprenörer och hantverkare för att undvika missförstånd och felaktigheter.
4. Undvik att göra ändringar i projektet när det väl har påbörjats. Var noga med att fatta beslut och håll fast vid dem.
4. Utför en del av arbetet själv

Att genomföra en del av badrumsrenoveringen själv kan vara en kostnadseffektiv och tillfredsställande upplevelse. Här är några steg du kan ta för att göra det själv:

1. Gör en noggrann planering och skapa en detaljerad lista över de uppgifter du kan utföra själv.
2. Riv ner befintliga ytor, som kakel eller tapeter.
3. Måla väggar och tak för att ge badrummet en fräsch ny look.
4. Installera nytt kakel eller laminatgolv för att förnya utseendet.
5. Byt ut badrumsarmaturer, såsom kranar och duschhuvuden, för att förbättra funktionaliteten.
6. Montera nya badrumsmöbler och hyllor för att maximera förvaringsutrymmet.
7. Se till att du har rätt verktyg och skyddsutrustning för att genomföra arbetet på ett säkert sätt.

När du utför delar av badrumsrenoveringen själv, se till att du har tillräckliga kunskaper och tid för att slutföra uppgifterna på rätt sätt. Om du känner dig osäker eller om det är en mer komplex uppgift kan det vara bäst att anlita professionell hjälp för att undvika eventuella problem eller skador.

 

Vanliga frågor

Vad ska man tänka på när man renoverar badrum?
När man renoverar badrum är det viktigt att tänka på flera saker för att få ett lyckat resultat. Här är några viktiga frågor att ha i åtanke:

 

Vilka tillstånd behövs för att renovera ett badrum?
För att renovera ett badrum behövs vanligtvis bygglov och eventuellt VVS- och elinstallationsanmälan. Det är viktigt att kontrollera vilka tillstånd som behövs innan du påbörjar renoveringen.

 

Hur mycket kostar en badrumsrenovering?
Kostnaden för en badrumsrenovering kan variera beroende på flera faktorer, som storlek på badrummet, materialval och vilka arbeten som behövs göras. Det är därför viktigt att göra en noggrann budget och välja material som passar din budget.

 

Hur kan man spara pengar vid en badrumsrenovering?
Det finns flera sätt att spara pengar vid en badrumsrenovering. Ett tips är att välja enkla och prisvärda material i stället för lyxigare alternativ. Att göra vissa arbeten själv eller anlita en hantverkare i stället för ett entreprenadföretag kan också minska kostnaderna.

 

Vilka är de vanligaste misstagen vid en badrumsrenovering?
En vanlig fallgrop vid en badrumsrenovering är att underskatta tidsåtgången och att inte göra tillräckliga förberedelser. Det är också viktigt att vara noggrann med installationer och tätningar för att undvika framtida problem.

 

Vilka är de viktigaste funktionerna att tänka på vid en badrumsrenovering?
När man renoverar ett badrum är det viktigt att tänka på både estetik och funktion. Vissa viktiga funktioner att fokusera på är ventilation, vattentäthet och avloppssystemet. Det är också viktigt att välja material som är lättstädade och tåliga mot fukt.

Vad kan man göra för att sänka renoveringskostnaderna?

I en badrumsrenovering är det lätt att kostnaderna kan skena iväg. Men det finns flera sätt att sänka kostnaderna och ändå få ett snyggt och funktionellt badrum. I denna del av artikeln kommer vi att utforska olika strategier för att minska kostnaderna för att renovera badrum. Vi kommer att ta upp möjligheten att utföra vissa arbeten själv, välja budgetalternativ, jämföra olika entreprenörer och välja enklare lösningar. Genom att lära sig dessa tips och tricks kan du spara pengar och ändå få ett badrum som du är nöjd med.

 1. Göra vissa arbeten själv

Att göra vissa arbeten själv vid en enkel badrumsrenovering kan spara pengar och ge en känsla av stolthet över att ha gjort det själv. Här är några steg du kan genomföra på egen hand:

 1. Avlägsna gamla ytor: Riva ut kakel, golv och sanitetsporslin.
 2. Målningsförberedelser: Ta bort tapeter och spackla ojämna väggar.
 3. Måla: Måla väggar, tak och eventuella möbler.
 4. Installera tillbehör: Byt ut handduksstänger, toalettpappershållare och andra tillbehör.
 5. Montera möbler: Sätt upp badrumsskåp och hyllor enligt anvisningarna.

Genom att själv utföra dessa arbetsmoment kan du spara pengar på arbetskostnader och få en mer anpassad badrumsrenovering. Kom dock ihåg att vissa uppgifter kan kräva yrkeskunskap eller specialverktyg, så se till att vara realistisk om dina egna färdigheter och konsultera experter vid behov.

 1. Välja budgetalternativ

Att välja budgetalternativ vid en enkel badrumsrenovering kan vara ett smart sätt att spara pengar. Här är några steg att följa:

 1. Jämför priser och erbjudanden från olika leverantörer av material och produkter.
 2. Överväg att använda återvunna eller begagnade produkter för att minska kostnaderna.
 3. Gör en lista över de viktigaste och nödvändiga förändringarna och undvik onödiga tillägg eller extravaganta detaljer.
 4. Utforska alternativa material som kan vara mer prisvärda än de traditionella valen.

Genom att vara kreativ och göra smarta val kan du skapa ett budgetvänligt badrum utan att kompromissa med kvaliteten.

 1. Jämföra olika entreprenörer

Att jämföra olika entreprenörer är en viktig del av processen när man genomför en enkel badrumsrenovering. Här är några överväganden att tänka på:

 • Erfarenhet och kompetens: Undersök entreprenörens tidigare projekt och se om de har erfarenhet av liknande renoveringar.
 • Referenser: Be om referenser från tidigare kunder och kontakta dem för att få deras åsikter om entreprenörens arbete.
 • Kostnadsuppskattning: Be om kostnadsuppskattningar från olika entreprenörer för att jämföra och se vilken som erbjuder bäst värde för pengarna.
 • Kontrakt och garantier: Se till att entreprenören erbjuder ett tydligt skriftligt kontrakt och eventuella garantier för arbetet som utförs.

Genom att noggrant jämföra olika entreprenörer kan du välja den som bäst uppfyller dina behov och budget för en enkel badrumsrenovering.

 1. Välja enklare lösningar

För att välja enklare lösningar vid en badrumsrenovering kan du överväga följande steg:

 1. Använd budgetvänliga material, till exempel laminatgolv i stället för kakel.
 2. Behåll befintliga VVS-funktioner om de är i gott skick och fungerar korrekt.
 3. Renovera i stället för att byta ut hela badrumsmöbler, som att bara byta ut handfat eller toalettstol.
 4. Överväg att göra mindre kosmetiska förändringar, som att måla om eller byta ut belysning.

Genom att välja enklare lösningar kan du sänka kostnaderna för badrumsrenoveringen samtidigt som du fortfarande får ett uppdaterat och funktionellt badrum.

 

Vanliga frågor

Vad kostar en enkel badrumsrenovering?

En enkel badrumsrenovering kan variera i pris beroende på olika faktorer. Här är några vanliga frågor och svar om kostnaden för en enkel badrumsrenovering.

Vad påverkar priset på en enkel badrumsrenovering?

Det finns flera faktorer som kan påverka priset på en enkel badrumsrenovering. Till exempel storleken på badrummet, materialval och arbetskostnader.

Vad är genomsnittspriset för en enkel badrumsrenovering?

Genomsnittspriset för en enkel badrumsrenovering i Sverige ligger mellan 50 000–100 000 kronor, men kan variera beroende på de nämnda faktorerna.

Kan jag få en offert för en enkel badrumsrenovering?

Ja, du kan kontakta en professionell badrumsrenoverare för att få en offert baserad på dina specifika behov och budget.

Vilka extra kostnader bör jag vara medveten om vid en enkel badrumsrenovering?

Utöver själva renoveringskostnaden bör du även budgetera för eventuella tilläggskostnader såsom materialval, arbetskostnader för eventuella problem som upptäcks under renoveringen, och kostnader för eventuella tillval.

Finns det några sätt att sänka kostnaderna för en enkel badrumsrenovering?

Ja, du kan välja billigare material eller göra vissa delar av renoveringen själv om du har kunskap och erfarenhet. Det är också viktigt att jämföra priser mellan olika badrumsrenoverare för att hitta det bästa erbjudandet.

 

Städfirmor gör ditt liv enkelt

Efter en lång och tuff dag på jobbet är det en fantastisk känsla att få komma hem till ett nystädat hus eller en nystädad lägenhet. Ja, det är ju faktiskt inte bara jobbet du ska hinna med en vanlig vardag. Du ska också hinna med att handla, laga mat, skjutsa barnen till fritidsaktiviteter och gärna pricka in ett träningspass på gymmet. Det är just därför det är en god idé att anlita ett städföretag. Häng med så berättar vi mer om vilka fördelar som finns med städfirmor, och kolla https://www.instagram.com/albertsstad/.

Unna dig själv vila
Många av oss lever stressade liv där mycket ska hinnas med varje dag. Detta kan leda till stress och en känsla av att aldrig riktigt räcka till. Detta kanske gäller särskilt dig som har mycket ansvar både hemma och på jobbet. Låt därför inte ett smutsigt hem bli den där lilla sista biten som får ditt liv att tippa över. Anlita ett städbolag. Att få komma hem till ett skinande rent hem kan faktiskt minska din stressnivå. Du kan i lugn och ro börja med middagsmaten eller hjälpa barnen med sina läxor. Kanske hinner du till och med sitta ner i soffan en liten stund och läsa tidningen eller bara vila.

Ett renare hem
En annan fördel med att anlita ett städbolag är att ditt hem rengörs på ett professionellt sätt. Visst känner du ditt hem bra och vet vilka ytor som ofta blir smutsiga, men en städfirma har en annan kunskap om städning och städar snabbt och effektivt. De vet vilka ställen som bör rengöras riktigt ordentligt. Det kan handla om dörrhandtagen, listerna på lådorna i köket eller baksidan av toalettstolen. Låt helt enkelt proffsen städa och njut av ett renare hem!

Den viktiga tiden
Ja, var tar egentligen tiden vägen? Det känns ofta som dagarna bara flyger förbi och snart har det gått en till vecka, en till månad och ett till år. Att hålla rent ett hem tar tid. Har du ont om tid är det därför ingen dålig idé att anlita ett städbolag som tar hand om veckostädningen. Det kan ge dig mer tid att vila men också mer tid att spendera med barnen, hinna träna, läsa, umgås med vänner eller någon annat som du tycker är viktigt. Vill du inte ha en städfirma som kommer hem till dig varje vecka kan du anlita en firma som kommer varannan vecka. Kanske räcker det för att du ska få lite extra vila, ett renare hem och mer tid över till sådant som du tycker är roligt. Ta hand om dig!

 

Så hittar du en riktigt bra hantverkare

Att hitta en bra hantverkare behöver inte vara besvärligt med snickarenimalmö.se. När du vet vad du ska kontrollera är det betydligt enklare att hitta rätt hjälp till ditt projekt.

Det kan ibland vara svårt att hitta en hantverkare eftersom det är något du inte gör var dag. Men processen behöver inte vara krånglig. Du kan med några bra knep lyckas hitta den bästa hantverkaren till just ditt byggprojekt.

Konkretisera vad du vill ha hjälp med
När du ska anlita en hantverkare är det viktigt att du funderar över vad du vill ha hjälp med. Börja med att verkligen definiera och tänka igenom vad som faktiskt ska göras. Försök att i största möjligaste mån vara så detaljerad och tydlig som du kan. Det har stor betydelse både för dig och hantverkaren.

Be om offerter från olika hantverkare
När du vet vad du vill ha hjälp med letar du efter hantverkare som har det som expertområde. Det är en god idé att be om offerter från fler än två företag. Om det är möjligt är det en fördel att få offerten så att den är definierad i olika delar som till exempel arbete, material och eventuellt timpris för extraarbete. Då är det lättare att jämföra de olika offerterna med varandra. Tänk på att kontrollera om priserna är inklusive moms eller inte. Innan du godtar en offert ska du dubbelkolla att allt som du vill ha utfört finns med. Det minskar risken att du får en obehaglig överraskning när fakturan väl kommer. Tänk på att inte bara godkänna offerten utan skriv ett ordentligt avtal.

Kontrollera företaget
När du letar efter hantverkare är det en bra idé att kontrollera att företaget faktiskt är ett riktigt företag som är aktivt hos Bolagsverket. Hos Skatteverket kan du

Byggarbetare

kontrollera om företaget är godkänd för F-skatt, vilket också är bra att kontrollera. Det kan även vara en fördel att kolla om företaget har några obetalda skulder. Det kan du enkelt göra hos Kronofogden. Om företaget har skulder kan det indikera att företaget har problem.

Företaget bör ha en ansvarsförsäkring
För att öka chanserna att verkligen hitta en bra hantverkare är det bra att be om referenser. Be företaget i fråga om kontaktuppgifter till tidigare kunder. Det är även bra att läsa olika kundomdömen. Att företaget som du tänker anlita har en ansvarsförsäkring är viktigt. Det gör du enklast genom att be om en kopia av hantverkarens försäkringsbrevs.

Certifikat och behörigheter
När du letar efter hantverkare finns det olika behörigheter och certifikat för vissa arbeten. Kontrollera att företaget har de behörigheterna som krävs för just ditt projekt. Exempelvis om du vill ha hjälp med att göra om badrummet är det viktigt att hantverkaren har våtrumsbehörigheter.

Vad krävs för att bli en snickare?

Snickare är ett mycket eftertraktat yrke. Är man en duktig snickare kan man därför räkna med att ha gott om jobb när man är färdigskolad. Det byggs allt mer samtidigt som äldre byggnader kan behöva renoveras och människor gärna gör om hemma med . Det finns olika slags snickare. Dessutom kan man ha både privatpersoner och företag som uppdragsgivare. Att arbeta som snickare är ett varierande yrke med många möjligheter till utveckling.

Vem passar som snickare?

Yrket passar personer som gillar att arbeta fysiskt, föredrar att arbeta i varierande miljöer och tycker om när ingen dag är den andra lik. Har man en kreativ ådra kan finsnickare vara ett yrke som passar bra. Att kunna lösa problem är också en stor fördel i yrket.

Utbildning för att bli snickare

Det finns olika vägar att ta för att bli en fullärd snickare. Då snickaryrket är ett fysiskt arbete måste man genomgå en lärlingsperiod för att anses vara färdig. Lärlingsperioden kan variera något beroende på vilken väg man väljer att ta för att bli snickare. Är man intresserad av yrket redan som ung kan man välja mellan bygg- och anläggningsprogrammet eller hantverksprogrammet i gymnasiet. Efter slutförd gymnasieutbildning arbetar man som lärling i två år innan ett yrkesteoretiskt prov görs. Vid godkänt prov får man sedan sitt yrkesbevis som certifierad snickare. Vill man skola om sig till snickare efter gymnasiet kan man gå på komvux eller välja en yrkeshögskola. En yrkeshögskola matchar marknadens behov och ger en gedigen utbildning där man blandar teori med praktikperioder. Detta innebär att man kan få ihop många lärlingstimmar redan under utbildningen. Ett tredje sätt att bli snickare är att ta jobb som lärling. Detta passar den som inte gillar att studera speciellt mycket. Efter sin lärlingsperiod kan man läsa in den teoretiska kompetensen via byggnadsindustrins yrkesnämnd för att sedan ta det yrkesteoretiska provet.

Specialistsnickare

När man arbetat inom branschen i några år kan man välja att bli en specialistsnickare. Precis som namnet påpekar innebär det att man specialiserar sig inom ett område. Vanliga områden är möbelsnickare, inredningssnickare eller annat liknande finsnickeri. En finsnickare, eller specialistsnickare, fokuserar oftast på finliret. Medan en vanlig snickare ägnar sig åt större projekt så som tillbyggnader, husbyggen och renoveringar. Finsnickare är dem man kontaktar om man vill ha en platsbyggd möbel till sin inredning eller vill ha speciella detaljer på sina lister och karmar. Som uppdragsgivare behöver man aldrig veta vilken typ av snickare man vill ha. De flesta byggfirmor har både och bland sina anställda.

Renovera ditt hus med ett modernt tänk 

Om du för tillfället står inför en renovering av ditt hus kan det vara bra att ha ett modernt tänk. Med modernt tänk menar vi både det som är trendigt inom renovering och inredning men också hur du kan renovera med hållbarhet. Men att hänga med i svängarna vad gäller moderniteter och trender är inte alltid det lättaste. Här nedan kommer du därför att få några exempel på hur du kan renovera ditt hus på ett modernt, och hållbart sätt. 

Vad är hållbarhet? 

Innan vi kan gå in mer på hur du kan tänka för att renovera hållbart är det bra om du har koll på vad hållbarhet innebär vad gäller takomläggning göteborg. Man kan nämligen mena flera saker när det pratas om hållbarhet. Det ena är att de material vi använder, i det här fallet i renovering ska hålla för en lång tid framöver. Därför ska du se till att investera i de material som är slitstarka. Den andra saken man syftar på vad gäller hållbarhet är att materialen och produkterna vi använder ska vara snälla mot miljön. Ett bra tips för att vara säker på att du investerar i hållbara produkter är att hålla utkik efter olika typer av miljömärkningar. Några exempel på det är svanen, FSC och den märkning som heter bra val. 

Funktionalitet 

En annan sak som kan vara bra att ha i åtanke inför renoveringen är att du förhoppningsvis ska renovera till det bättre. Tänk gärna på att ta fram lösningar som är funktionella. Ett exempel på en sådan lösning är förvaring. Det är sällan man ångrar att man har mycket förvaring. Därför ska du satsa på att hitta bra förvaringslösningar och andra funktioner som gör det enklare för dig att leva i ditt hem. 

Restaurering 

Den senaste tiden har allt fler människor fått ett intresse för restaurering. Att restaurera innebär att man förbättrar något man redan har. Det kan till exempel handla om att slipa och lacka ett golv istället för att köpa och lägga nytt golv. Ibland behöver man byta ut saker i ett hus, särskilt om det är äldre. Men det är också fint om man tänker på de som bott där innan och tar tillvara på husets historia och de material som redan finns. Fördelen med att restaurera istället för att renovera är att du med enkelhet kan fräscha upp ditt hem utan att behöva renovera. Därför ska du gå igenom ditt hem och se över vad du faktiskt kan åtgärda på egen hand utan att du behöver ta in extra hjälp. 

Trender 

Sist men inte minst tänkte vi kort gå igenom vilka trender som råder inom inredning. Det är till exempel modernt att använda material av trä. Allra helst ska träet vara ljust eller mörkt. Förutom att trä är moderiktigt så funkar det också bra med stenmaterial som granit och marmor. 

Hur gör man när man ska måla om huset? 

Det är inte alla som vet hur man går till väga när man ska måla om huset med målare i uppsala. Många har inte målat om ett hus eller målat alls innan, någon har inte varit med under hela processen. Är man osäker kan det vara bra att rådgöra med en kunnig målare innan man börjar. Här har vi satt ihop en liten lista med de olika stegen. 

Förarbetet 

Man börjar alltid med att tvätta fasaden. Använd en bra målartvätt. Skrubba med svamp och borste så det blir riktigt rent. Låt sedan fasaden torka. En träfasad får aldrig vara fuktigare än 15 % när det är dags att måla. Efter tvättningen är det läge att slipa fasaden. Använd en stålborste samt en färgskrapa för att ta bort alla lösa färgflagor. Slipa sedan ytan med sandpapper där det behövs. Alla ytor som ska målas bör sedan lagas om det finns sprickor eller liknande. Efter det här arbetet är det dags för maskering av de delar som inte ska målas. Det kan låta jobbigt med så mycket förarbete men för ett bra och hållbart resultat krävs det. 

Grundmålningen 

Där alla ytor är skrapade och där träet syns måste du grundmåla – målarenstockholm.nu. Där fasaden är målad sedan tidigare behövs det inte. Grundmålningen skyddar träet mot fukt och får även den täckande färgen att fästa mycket bättre samtidigt som resultatet blir jämnare. Efter grundmålningen är det viktigt att fasaden åter får torka innan du ger dig på den sista målningen. Har du en fasad i puts bör du använda primer innan du täckmålar. 

Täckmålning 

När grundfärgen är torr är det dags att täckmåla. Börja med panel eller vägg, avsluta med knutar och foder. Till panel används lämpligast en pensel medan puts fungerar att måla med en för ändamålet avsedd roller. 

Ta en hel del färg när du målar, mer än vad du tror. Sprid sedan ut färgen med penseln eller rollern. Använd förlängningsskaft om det behövs så slipper du stå på stege i onödan. Då behöver du inte heller sträcka på dig för att nå ytor lite högre upp. Du bör måla minst två lager. Låt varje lager torka ordentligt innan du målar på nästa lager. På så sätt börjar färgen inte rinna och du får ett snyggare samt mer hållbart resultat. 

Hur ofta behöver huset målas om? 

Hur ofta du behöver måla om huset beror på flera aspekter. Hur har väder och vind slitit på fasaden? Vilket förarbete är gjort och hur hög kvalitet var det på färgen som användes senast? Om det ligger ett bra förarbete bakom och färgen var av god kvalitet behöver fasaden troligen inte målas om mer än maximalt vart femte år. I regel kan man dock måla om mer sällan än så. 

Hur stoppar man mögel? 

Frågar du en husägare vad ett av de mest irriterande sakerna med att vara en husägare är skulle de säkert svara att det är mögel. Det svåra med att förhindra mögel från att hamna i hemmet är att det finns otaliga mängder av sätt för mögel att växa. Läs vidare om du vill ta reda på de bästa tipsen från Aquademica för att förhindra mögel från att växa i ditt hem! 

Sänk inte värmen! 

Det är viktigt att du inte försöker spara pengar på värme under är vintern! Om dina väggar blir kalla under vintern kan vatten kondensera på väggarna vilket leder till hög fuktighet i hemmet. Fukt är den största orsaken till mögel. 

Håll huset rent 

Ta bort möjliga källor för mögel genom att dammsuga och städa huset minst en gång varje två veckor. Det är viktigt att du är uppmärksam om badrummet och andra områden där fukt brukar finnas. Detta är den mest uppenbara lösningen för att förhindra mögel som du aldrig ska glömma ifall du vill förhindra mögel! 

Torka kläderna utomhus 

Om möjligheten dyker upp ska du se till att du torkar kläderna utomhus. Att torka kläder inomhus leder till högre luftfuktighet, något som inte exakt är ideellt om du försöker förhindra mögel från att växa. Om du absolut måste torka kläderna inomhus bör du öppna upp ett fönster. 

Bra ventilation är ett måste 

Se till att ditt hem har bra ventilation. Dålig ventilation är ett av de största anledningarna till varför mögel växer. Se till att du håller ett fönster öppet när du duschar. Om du tål kyla är det bättre ifall du duschar med kallt vatten istället för varmt; Varmt vatten leder till en högre chans för mögel att växa. 

Träskyddsmedel 

Om du ska omfärga väggarna borde du blanda färgen med ett träskyddsmedel som t.ex boracol. Träskyddmedel bekämpar mot mögel och ser till att ingen mögel växer på dina väggar. Boracol kan bli ganska dyrt beroende på hur mycket färg du kommer använda så håll det i tankarna. 

Avfuktare och luftrenare 

Köp en avfuktare ifall problemet fortsätter. Om mögel fortsätter växa bör du köpa en avfuktare för att sänka luftfuktighetsnivån. Det är viktigt att hålla luftfuktighetsnivån lägre än 50 %. 

En luftrenare skulle också hjälpa enormt tillsammans med avfuktaren. En luftrenare ser till att du inte kommer andas in mögelsporer vilket kan leda till massvis med problem som t.ex huvudverk, lungirritation och nysning. 

Städa bort mögel 

När det är dags att städa bort existerande mögel är en bra metod att använda ättika. En vanlig missuppfattning folk brukar ha är att blekmedel dödar mögel fast det gör det faktiskt inte. När du är klar med att döda mögeln är det viktigt att du torkar platsen när du är klar; Vi vill inte att mögel ska växa tillbaks på samma plats! 

Fördelar med professionell webbdesign

En professionell webbplats är nödvändig för att sticka ut på marknaden och bland konkurrenter. Vi lever i ett digitalt och uppkopplat samhälle där vi inte längre använder telefonkataloger. Snarare söker potentiella kunder upp dig på en sökmotor som Google och kan snabbt jämföra och utvärdera din webbplats. Titta därför närmare på fördelarna med att anlita en webbyrå.

Anlita en webbyrå

En webbyrå kommer inte bara att skapa och etablera din webbplats på internet. Genom att anlita en webbyrå får din webbplats ett professionellt och trovärdigt uttryck som effektivt förmedlar ditt budskap. Webbplatsen får bästa möjliga design och blir mycket sökbar på internet. Webbyrån sköter även din digitala marknadsföring hos stockholmswebbyrå.se för att få potentiella kunder att relatera till företagets produkter och tjänster. Läs vidare för att se ytterligare fyra anledningar till nyttan med att anlita en webbyrå för att få ditt företag inom casino utan licens att växa online. Långsiktigt kommer det vara lönsamt för ditt företag.

4 fördelar med att samarbeta med en webbyrå

 1. Första intrycket Numera är din webbplats ditt digitala skyltfönster. Det är därmed viktigt att webbplatsen ger ett bra första intryck och samtidigt är tillräckligt kreativ för att sticka ut. Ett bra sätt att sticka ut är att återspegla din personlighet på webbplatsens design. Om din webbplats ger ett oprofessionellt intryck kan det få besökare att känna sig osäkra på företagets erbjudande. De kan även tänka att webbplatsen är föråldrad. Detta får besökare att lämna sidan och söka vidare efter en annan som uppfyller deras förväntningar.
 2. Bättre sökresultat i sökmotorer Webbyrån ser till att optimera din webbplats rankning i sökmotorers sökresultat. Sökmotoroptimering är i själva verket en av de stora villkoren för marknadsföring online. Statistiskt sett kommer användare att besöka de webbplatser som visas högst upp i sökresultatet. Webbyrån vet vilka nyckelord som behövs för att generera optimala sökresultat.
 3. Utöka dina intäkter En webbplats som är professionellt designad kommer att locka kunder och öka trafiken till webbplatsen. Detta är fullt logiskt eftersom människor till sin natur dras till attraktiva saker. Det är därför viktigt med en väldesignad webbplats och en webbyrå har alla förutsättningar att maximera denna potential.
 4. Bättre rykte och rekommendationer Det är troligt att du har rekommenderat eller omnämnt ett företag på grund av designen på webbplatsen. Endast webbdesignen kan göra tillräcklig inverkan på dig för att vilja dela upplevelsen med vänner och familj. Webbyrån har förutsättningarna och verktygen för att skapa fantastisk design som leder till en användarupplevelse över förväntan. Ju fler människor som omnämner och delar webbplatsen desto mer trafik kommer den att få.

Lär dig mer om att sälja fakturor

Med flera fördelar är det idag mycket vanligt att företag väljer alternativet med att sälja fakturor. Här presenteras tjänstens grundläggande delar för ett casino utan spelpaus.

Sälj en eller flera

De flesta kreditbolag accepterar att du själv väljer hur många fakturor som ska säljas via dem. Däremot går det ofta att få ett bättre pris om en större mängd säljs. En annan faktor som påverkar priset är hur stora belopp är på fakturorna som säljs.

Så fungerar det i korthet

Ett par kunder har köpt varor från ditt företag. Du fyller i fakturaunderlag som skickas till kreditbolagen. Du väljer du nu att sälja fakturor till dem. Detta kreditbolag skickar fakturorna till kunderna och det är till detta kreditbolag som pengarna betalas in. Nu sker utbetalning av faktureringsbeloppet till företagskontot. Här visas första fördelen med att sälja fakturor då likviditeten blir bättre.

Skulle kunden av någon anledning inte betala kommer kreditbolaget att kontakta kunde via påminnelse men även använda inkasso osv. Här visas andra fördelen med att sälja fakturor då den ekonomiska administrationen minskas gällande påminnelser m.m.

Kostnad

Kostnaden består främst av ett par procent av beloppet på fakturan. Vanligtvis kan man räkna med 1 – 5 %. Utöver detta kan årsavgift tillkomma för att sälja fakturor som är en fast avgift för att ta del av tjänsten. Det är även relativt vanligt med en fast administrationsavgift per faktura vilket exempelvis kan vara 50 kr.

Utöver att procentsatsen kan variera mellan olika bolag så skiljer det sig om företagen tar några fasta avgifter eller inte.

Med eller utan kreditrisk

Fakturaförsäljning kan ske med eller utan regressrätt. Det innebär att man som företagare tar, eller inte tar, kreditrisken. Finns det regress kommer du som företagare stå för eventuella kreditförluster. Även om kreditföretaget skickar påminnelser och i slutändan kan driva ärendet via Kronofogden så finns en risk att kunden inte kan betala. Därmed skapas en kreditförlust. Med regress kommer denna förlust att belasta ditt företag. Utan regress kommer förlusten belasta det kreditföretag som köpt fakturorna.

Skillnaden mot belåning

Att sälja fakturor innebär att ägandeskapet övergår till kreditföretaget. Ett alternativ är att istället välja fakturabelåning. Då belånas fakturorna och företaget kan få delar av fakturabeloppet utbetalt i förväg. Men det är fortfarande de som äger fakturorna.

Både fakturaförsäljning och fakturabelåning har sina fördelar och nackdelar. Har du intresse för factoring (samlingsbegrepp för att belåna eller sälja fakturor) bör du prata med ett kreditbolag som lätt kan se vilken tjänst som passar ditt företag bäst.

Att jobba på begravningsbyrå – så är det

Den som jobbar på en begravningsbyrå kan titulera sig som begravningsentreprenör – ett yrke som innebär både en hel del pappersarbete, praktiskt arbete samt ett väldigt nära arbete med människor som befinner sig i en jobbig situation. Det är ett varierande yrke som huvudsakligen utgörs av att hjälpa människor att planera och arrangera begravningar och allt som hör där till, vilket naturligtvis kräver speciella egenskaper och kunskaper. Det krävs att man är väl insatt i olika lagar och regler och lika väl att man kan bemöta människorna man hjälper med stor respekt.

Nära människor

Att jobba på en begravningsbyrå innebär att man jobbar otroligt nära människor som befinner sig i sorg. Det gäller alltså att man har fingertoppskänsla när det gäller bemötande eftersom alla påverkas och reagerar olika när man förlorar någon som tidigare stått en väldigt nära. Man fungerar som stöd och rådgivare genom hela processen, där man tillsammans planerar inför den kommande begravningen och allt annat som är nödvändigt i samband med ett dödsfall.

Man fungerar även som ombud för dödsboet vilket även det medför att man måste ha stor respekt men framför allt kunskap för det man gör, eftersom den delen innefattar en del juridik. Det gäller också att man har förmågan att sätta andra i första rummet oavsett vilken åsikt man har själv, något som kanske inte alltid är så lätt.

Administrativa uppgifter

Jobbet på en begravningsbyrå innebär inte bara ett nära samarbete med anhöriga utan även en hel del administrativa arbetsuppgifter. Som ombud för ett dödsbo sköter man kontakten med flera olika myndigheter för att reda ut allt pappersarbete som behövs när någon avlider. Dessutom är man den som ansvarar för att boka präst eller annan begravningsförrättare till ceremonin, man bokar lokal, beställer blommor och i vissa fall hjälper man till med andra delar så som att beställa mat eller fika till minnesstunden.

Förutom allt detta har man också ett samarbete med olika typer av underleverantörer. En begravningsbyrå erbjuder till exempel en mängd olika kistor, urnor och andra produkter att välja bland - Begravningsbyrå Göteborgoch detta är också sådant som måste beställas. Givetvis har man också kontakt med en stenhuggare som gör i ordning gravstenarna man beställer för sina klienters räkning. Man kan alltså räkna med många telefonsamtal och skickade mail under en helt vanlig arbetsdag och det är viktigt att man förmår att göra flera saker samtidigt.

Ett jobb som inte passar alla

Att arbeta på en begravningsbyrå är minst sagt ett annorlunda jobb. Att arbeta så nära människor som befinner sig i en jobbig tid är inte enkelt och det passar definitivt inte för alla. Man behöver vara extremt lyhörd och dessutom kunna ha många bollar i luften samtidigt för att allt ska hinna ordnas innan den stundande begravningen. Förutom det praktiska är man samtidigt ett viktigt stöd för dom anhöriga. Att prata, förklara eller att bara finnas där är en vanlig och viktig de. Det är även vanligt att man själv deltar när begravningen äger rum – just för att finnas vid sidan av som stöd.

Sedum på taket, vad innebär det?

På senare år har man på många håll i landet tagit upp en gammal tradition med att skapa gröna tak. Det gör man med hjälp av en matta som kan innehålla olika sorter av den härdiga växten sedum. Det ger ett varmt och naturnära intryck och har blivit mycket populärt även med tanke på att taket blir lättskött.

Sedumväxterna skiftar i olika färg beroende på fuktighet och årstid. Det gör att taket ger en känsla av liv. Andra bieffekter av ett grönt tak är ökad isolering, dämpat buller, regnvattnet renas, skyddar taket från UV-ljus.

Djurlivet kring fastigheten gynnas av det gröna taket. Det lockar till sig fjärilar, insekter och fåglar av olika slag. Det gröna taket kan därför ses som ett alternativ till insektshotell och odling av sommaräng

Underarbetet

För att säkra livslängden på grönt tak är det viktigt att välja en rotsäker takpapp som tätskikt under sedummattan. För att försäkringen ska gälla måste arbetet utföras av en auktoriserad takläggare.
Alla takläggare har inte kunskap om just gröna tak så det gäller att fråga runt för att få tag på hantverkare med rätt kompetens för takläggare.

Det är också viktigt att komma ihåg att det gröna taket kan bli ganska tungt, särskilt under perioder av mycket nederbörd. Den takläggare man anlitar bör därför tänka på att stärka upp det bärande underlaget under takpappen.

Under extremt torra sommarperioder kan det gröna taket utgöra en ökad brandrisk. Det gäller därför att välja ett urval av växter som klassas som brandsäkra för att försäkringen ska gälla. Fackhandlare som säljer sedummattor har förteckningar över vilka växter som räknas som brandsäkra.

Kringmontage

En takläggare med kunskap om sedumtak kan även montera hängrännor som är anpassade för ändamålet. Rännorna måste hållas fria från växtrester som lossnar under kraftiga regnskurar. Det ska därför finnas ett dränerande lager i hängrännorna.

Närmast fasader och under takutsprång bör man lägga ett lager med singel. Det ska inte läggas direkt på takpappen utan på ett skyddande lager av geotextil eller fuktighetshållande filt.

Kostnad för ett grönt tak

Priset för att anlägga et sedumtak variera beroende på hur underarbetet ser ut samt på hur stor lutning det är på taket. En grov uppskattning för att anlägga dränerings-/fuktlager, takpapp och sedummatta cirka 500 kr per kvadratmeter.

Det lönar sig alltid att ta in offert från olika håll samt att stämma av att aktuella takläggare har rätt kompetens för att anlägga ett grönt tak.

Så skrivs en bra jobbannons

Vid en rekrytering är det själva annonsen som lägger grunden för hur hela processen kommer att se ut. Vem kommer bli tilltalad och hur många? Syftet är såklart inte att attrahera så många personer som möjligt till den tjänst som är ledig, utan att attrahera rätt personer. För en bra jobbannons krävs en hel del jobb både innan man skriver den och under tiden, för att den ska bli formad på ett sätt som tilltalar den efterfrågade målgruppen.

Innan man börjar

Håller man i en rekrytering är första steget att fråga sig vad det är som efterfrågas. Fundera över hur målgruppen ser ut och hur man på bästa sätt når ut till den, gäller det till exempel casino spelare? Skriv en lista på egenskaper och krav och fundera om det finns några attraktiva utryck just nu som kan passa in i annonsen. Fundera även om en traditionell annons är rätt väg att gå eller om det finns möjlighet att ta ut svängarna och forma något annorlunda och mer unikt.

Textens upplägg

Inom ett företag är det bra om alla annonser för rekrytering har samma upplägg, oavsett vilken typ av tjänst det rör sig om. Det ger ett proffsigt intryck och dessutom är det enklare att skriva nya annonser om det redan finns en tydlig mall. Det är till exempel inte ovanligt att en annons börjar med att beskriva hur verksamheten gör sin rekrytering ser ut och fungerar men kanske är det smartare att vända på det? Börja med det viktigaste och mest intressanta för en chefsrekrytering interim vd stockholm för att fånga läsaren. Att börja med en fråga är smart eftersom det lockar läsaren till att fortsätta.

Det här ska man undvika
För en lyckad rekrytering är det givetvis viktigt att man lägger ned tid och noggrannhet på att utforma annonsen och det är värt att lägga lite extra fokus på språket. Särskrivningar och slarviga stavfel ger inte ett särskilt professionellt intryck så be gärna någon annan att läsa igenom texten när den är klar. Det kan även vara bra att undvika klassiska uttryck som ”du ska kunna hålla många bollar i luften” och istället ge mer liv och målande beskrivningar i texten.

Att bygga en bra och effektiv annons som träffar rätt målgrupp är inte alltid en enkel uppgift. Det finns många saker man bör undvika och mycket nytt man kan prova på för att komma ifrån den traditionella mallen. Det kan vara värt att skriva en annons på ett annat sätt än tidigare för att se hur den tas emot av arbetssökanden och man märker ganska snabbt om det ger ett bra resultat eller inte.

Vad innebär det att vara en möbelsnickare?

Att vara en snickare av den här sorten innebär att man verkligen får leva ut det kreativa behov vi alla har inom oss. Om du jobbar som snickare och har kunskapen om hur du tillverkar möbler så kan man ju in princip tillverka vilken ny innovations möbel som helst, men vad innebär det egentligen att jobba som möbelsnickare?

Hantverk
Ska du jobba som snickare av denna sort så måste du vara en mycket god hantverkare. Det tar många år inom bygg och snickeri innan du bemästrar den kunskap som dessa snickare besitter. Det kräver stor precision inte bara på att mäta upp material utan även att hantera materialet och få det att bli precis enligt planerna. Det kräver kunskap om hur man böjer och bänder material utan att de går sönder. Hur man hanterar olika träslag med värmebehandling och även kunskap om andra material så som glas, metall och kanske betong.

Du ska inte bara kunna detta som den här typen av snickare utan du ska också vara duktig på trender inom hem och livsstil och färgkombinationer tillsammans med formgivning ska vara på sin plats.

Snickare med upprepande jobb
Om man som snickare arbetar med att tillverka möbler så kan det vara så att man måste göra många föremål som ser exakt lika dana ut. All beror på vem du har fått beställningen från, det kan vara ett stort företag som vill ha flera hundra av produkten eller en privatperson som bara vill ha en. Dock ska det sägas att en snickare som tillverkar möbler ställs det andra krav på än företag som är inriktade på serietillverkning av möbler.

Restaurera och reparera
Om man gillar gamla antika föremål så kan denna typ av snickare vara något för dig. De får ofta i uppgift att reparera och restaurera väldigt gamla föremål som ägare inte vill gå miste om, kanske dessa föremål har gått i generationer. Då är det upp till dig att också ha lite kunskap om föremålshistoria och ha hänsyn till att föremålen ska lika originalet, då krävs också kunskap om hur man tillverkade möbler förr i tiden.

Något som är roligt för en möbelsnickare är att de kan vara med att skapa en produkt och få se den bli till från en idé i huvudet till att välja material, tillverka och få se den färdiga produkten. Det är ett tillfredsställande jobb som är mycket givande för den som har intresset att jobba som denna typ av snickare.

Man kan utbilda sig till möbelsnickare på yrkeshögskolor både statligt och privatägda. Man väljer då att gå ett hantverksprogram som också har inriktningen finsnickeri.

Viktiga åtgärder i badrummet

Ett badrum har en livslängd på ungefär 20 år men det finns mycket som kan skadas eller gå sönder under den tiden. Det allra viktigaste i våtrumsutrymmen är att undvika fukt eftersom det kan leda till stora problem. Små åtgärder går att göra på egen hand i alla typer av badrum men börjar det få väldigt många år på nacken är det bra att istället överväga en badrumsrenovering.

Droppande kranar

Har man en kran som står och droppar är det kanske ingen anledning att genomföra en hel badrumsrenovering men felet bör absolut åtgärdas. Är kranen dessutom väldigt gammal kan det vara en fördel att byta ut den till en modernare och mer energisnål variant istället för att laga den gamla. Är den däremot relativt ny men ändå står och droppar kan det vara packningen som behöver bytas och det gör man ganska enkelt på egen hand. Vet man vilket fabrikat och modell man har kan man fråga i butik efter reservdelar som passar, alternativt besöka leverantörens hemsida för att ta reda på mer.

Trasig matta

Mattor som är godkända får våtrum fungerar som både tätskikt och ytskikt och det är därför viktigt att det inte finns trasiga skarvar eller hål i dessa, eftersom det snabbt kan leda till en stor fuktskada. Har man en plastmatta som är trasig på ett eller flera ställen är det nödvändigt att kontakta en fackman som kan åtgärda felen på ett korrekt sätt, där fukten som hunnit uppstå först måste torkas ut innan plastmattan svetsas ihop. Finns det många skador i mattan kan det vara bra att överväga tanken om att riva ut den och påbörja en grundlig badrumsrenovering för att inte riskera framtida fuktskador i bostaden.

Trasigt kakel

Det händer att en enstaka kakelplatta går sönder och det kan var väldigt problematiskt att byta ut en sådan utan att skada det bakomliggande fuktskyddet. Är det en liten gästtoalett med enbart WC och handfat är det ingen större fara men finns det dusch eller bad bör man kontakta en fackman för att se om det går att byta ut den enskilda plattan eller om man behöver vita större åtgärder. Skulle det inte gå att ta loss och byta ut plattan utan att orsaka skador på tätskikten kan man även här behöva överväga att genomföra en badrumsrenovering. Kanske räcker det att bara byta ut en vägg eller så inte, be om råd från någon som har kunskaper inom området för att vara på den säkra sidan. Tänk på att fukt snabbt kan tränga in bakom den trasiga plattan, så vänta inte för länge.

Smutsiga kakelfogar
Ser man svarta små prickar i kakelfogarna kan det vara mögel. Det är inte farligt för själva fogen men det ser otrevligt ut och kan med tiden sprida dålig lukt i badrummet. Är fogen däremot ren finns ingen näring för mögelsvampar så man ska därför se till att rengöra dessa ofta.

Har man ett väldigt gammalt badrum finns det många små åtgärder man kan göra istället för att ta till en hel badrumsrenovering men om skadorna är många kan det vara dags att byta ut det gamla badrummet. Se över fel och brister och ta ett beslut utifrån det, eller fråga om hjälp om du känner dig osäker.

Att marknadsföra en städfirma

Trösklarna till att starta en städfirma är relativt låga. Det krävs inte direkt ett stort kapital, och verksamheten kan till och med inledas vid sidan av ett heltidsjobb. För att komma igång med sina första uppdrag räcker det många gånger att marknadsföra sig bland vänner och bekanta.

 

Verksamheten kan till och med skalas upp väsentligt genom mun till mun-marknadsföring. Det vill säga att ger sina befintliga kunder en sådan bra service – och ett sådant bra bemötande – att de på eget bevåg rekommenderar firman till bekanta i en städfirma och lämnar goda recensioner på nätet.

 

Många når dock en punkt av stagnation i uppdragsflödet förr eller senare. Om, eller när, det tillfället kommer, är det bra att ha en plan för hur nya uppdrag ska fås. I den här texten ger vi ett par tips kring detta.

 

Skissa fram en marknadsföringsplan

Det första steget till att påbörja effektiva kampanjer är att göra upp en plan. Den behöver inte vara alltför detaljerad eller komplex, men det är en bra början oavsett. Det är nu du kan ta dig tiden att fundera på hur marknadsföringen ska gå till, rent konkret. Det finns givetvis flertalet metoder för detta. Några exempel är som följer:

 

 • Det här är ett vanligt sätt att marknadsföra sig på som en mindre firma. Sett till antalet människor som ser flygbladen är konverteringen förmodligen ganska låg. Dock är det billigt och troligtvis en metod som åtminstone ökar medvetenheten kring din städfirma som gör hemstädning.
 • Sökordsmarknadsföring. Att annonsera på relevanta sökord är mycket effektivt för den som eftersöker en konverteringsgrad. Nackdelen är att det kan bli ganska dyrt. Priserna bestäms normalt utav konkurrensen på sökorden – det vill säga hur många andra som budar på sökordet, och hur mycket de är villiga att betala per klick för hemstädning och städhjälp. En annan tydlig fördel är att det är enkelt att mäta exakt hur dina annonser presterar, och vad de ger till firman.
 • Sökmotoroptimering. Sökmotoroptimering som marknadsföringsmetod har sina klara fördelar. När du väl syns högt uppe i sökmotorer på ett relevant sökord som hemstädning eller till exempel ”städfirma”, betalar du inget för själva klicken. Att synas högt upp i sökmotorerna för hemstädning är dock inte alltid särskilt enkelt, och många väljer att betala en SEO-byrå för att få hjälp med detta.

 

Ditt varumärke

En del i att skapa förtroende hos kunderna är att ha ett bra varumärke.

 

 • Hur är ert bemötande?
 • Vad har ni för kläder?
 • Ser firmabilen fräsch och ren ut, med en snygg logga som tillhör din städfirma?

 

Öka lånemöjligheten genom att renovera köket

När du lånar pengar till bostad kommer banken maximalt att ge ett lån som motsvarar 85 % av inköpspriset, vilket då även anses vara bostadens värde. Om du lånar denna summar har du inte möjlighet att öka bolånet förrän du amorterat ner det en hel del. Vill du skapa större lånemöjlighet kan däremot en köksrenovering eller badrumsrenovering ske – detta genom att värdet ökar.

Du bör knappast göra en köksrenovering enbart för att kunna öka ditt låneutrymme men det är en positiv effekt av det. Genom att exempelvis renovera köket ökar värdet på bostaden vilket gör att belåningsgraden faller och möjligheten att låna ökar.

Belåningsgraden är avgörande

Belåningsgrad räknas ut genom att du tar lånebeloppet dividerat på värde. Har bostaden ett värde på 1 miljon (inköpspris eller värdering av mäklare) samt ni ett lån på 500 000 kr blir belåningsgraden 50 %. Eftersom belåningsgraden får vara upp till 85% finns alltså möjlighet att höja bolånet framöver. Detta upp till 85 % belåningsgrad.

Om du däremot har lånat fullt på bostaden (dvs 85 %) finns inte möjlighet att låna mer med säkerhet i köket. Då krävs istället ett privatlån med högre ränta.

Köksrenovering ökar bostadens värde

Om en köksrenovering sker ökar detta bostadens värde. I vissa fall kommer värdet på bostaden öka mer än vad denna köksrenovering kostade. I andra fall blir inte ökningen lika stor. Efter att en renovering skett kan en mäklare kontaktas. Dessa gör kostnadsfria värderingar som sedan kan tas med till banken för att påvisa att värdet gått upp.

Om vi räknar med att en köksrenovering ökade värdet på bostaden från 1 miljon till 1,2 miljoner skulle detta även påverka belåningsgraden. Om lånet var på 850 000 kr var alltså belåningsgraden 85 % före ni gjorde köksrenovering. Efter renoveringen blir däremot belåningsgraden istället 70,80%.

Omvärdering får bara ske vart femte år

En omvärdering av bostaden kan alltså påverka låneutrymmet för köksrenovering stockholm ganska mycket. Dessutom påverkar ny belåningsgrad även om du omfattas av amorteringskravet samt hur mycket du så fall måste amortera.

Har du möjlighet att göra en köksrenovering (eller annan värdefull renovering i hemmet) kan du alltså ändra dina månadskostnader för lånen. Kommer belåningsgraden under 50 % kan du till och med slippa amorteringskravet.

Kom däremot ihåg att om du har amorteringskrav för köksrenovering stockholm idag så får du maximalt göra en ny värdering av bostaden var femte år. Ska ni bara göra en köksrenovering så kan ni göra värdering efter den. Men planerar ni även köksrenovering stockholm och andra renoveringar kan det vara smart att genomföra dessa först innan värdering sker. För sedan är det fem år till nästa tillfälle.

Hemsida eller sociala medier – den stora frågan

Idag när vi går mot ett samhälle där majoriteten av alla samtal sker på sociala medier och där 90 % av alla svenskar finns på någon form av social plattform är det lätt att ifrågasätta om traditionella hemsidor för casinon utan svensk licens håller på att försvinna och om det är bättre för företag att istället satsa på sina sociala medier.

Såklart har de olika plattformarna olika syftet, men det kan faktiskt vara svårt för ett företag att veta vart man ska närvara och var konsumenterna söker. Det viktigaste är företagen har en medvetenhet kring utvecklingen som sker och att man efter det väljer vart man vill synas och hur man ska kommunicera med sina kunder.

En hemsida och ett konto på till exempel Facebook och Instagram uppfyller ju olika syften och är man ingen webbyrå som lätt kan slänga ihop en hemsida kanske det är mer lockande att istället bara starta ett Instagramkonto för sin verksamhet.

Men just i detta fall kanske man ändå ska överväga att ta hjälp av en webbyrå för din hemsida göteborg för att få upp en hemsida, för fastän att majoriteten av oss spenderar väldigt mycket tid på sociala medier har det ändå visat sig att en hemsida är lättare att konsumera och det är dit kunder söker sig för att få information om er produkt eller tjänst, samt läsa om er som företag.

Det behöver inte vara en så dyr eller avancerad historia att be en webbyrå sätta ihop en snygg och enkel hemsida till en där man som företag kan ha lite tyngre information från squib.se och sen kan man absolut komplettera hemsidan men konton på sociala medier där man kan lägga upp inspirerande bilder på produkter eller förmedla sin företagskultur och jobba mer på sitt ”Employer Branding.”

hemsidor i GöteborgMen det man kan säga är egentligen att en hemsida och sociala medier kompletterar varandra och att de olika kanalerna ska användas med olika syften i Göteborg. Så klart finns det flera proffs som arbetar med detta och väljer du och ditt företag att anlita en webbyrå för att sätta upp en hemsida kan de lätt hjälpa er så att hemsidan uppfyller det syftet som vi vill med er hemsida.

Så på frågan om man ska satsa på hemsida eller sociala medier, blir svaret både och! Hemsidan och kontona på sociala medier är till för olika saker och når olika målgrupper och vill du vara säker med att nå ut med rätt budskap och inte lämna några frågetecken är svaret att du ska satsa lite mycket på både sociala medier som på din hemsida. Det är en spännande utveckling vi står framför, och om några år kanske hela marknaden för webbyråer i göteborg ser helt annorlunda ut. Men det får framtiden utvisa helt enkelt!

Faktorer som avgör valet av takmaterial

Vid en takomläggning ställs man inför flera beslut. Bland annat hur mycket man kan tänka sig att lägga och vilken takläggare man ska välja. Ett av de viktigaste besluten man ställs inför är valet av takmaterial. Ska du fortsätta med tegel, eller funderar du på att byta till betong? Oavsett situation är det alltid bra att höra med ens takläggare för att få råd och tips. Även om man är säker på sitt val skadar det aldrig att fråga – och vem vet, kanske ges du nya insikter som gör att ändrar uppfattning?

Takets lutning och konstruktion spelar in

En faktor som avgör och begränsar vilka material du faktiskt kan välja mellan är takets lutning. Om taket är för platt är det inte alla material som kan läggas. Till exempel kräver takpannor en lutning på minst 14 grader – annars finns risken att regn inte rinner av som det ska.

Det är dock inte bara själva lutningen som avgör, utan även hur taket är byggt. Det gäller att takstolarna är konstruerade för att klara av till exempel takpannor, om det är det du funderar på att byta till. Är du osäker? Tala med din takläggare för tips, råd och eventuellt en mer noggrann undersökning av konstruktionen.

Estetik kostar

De flesta skulle nog anse att tegel är något vackrare än betong. Det har en fin röd färg och åldras dessutom med stor värdighet. Samtidigt är tegelpannor dyrare än betongpannor, och där får var och en göra en avvägning. Hur mycket är det värt att betala för estetiken? Tegel kan vara mer än dubbelt så dyrt som betong.

Spara pengar

Något som gör taket billigare i längden är att se efter det ordentligt inför takrenovering. Olika typer av tak har sina särskilda krav på underhåll. Har du tegel- eller betongpannor är det viktigt att mossa på taket regelbundet tas bort. Annars finns risken för takarbete stockholm att det leder in fukt under pannorna med takmaterial, som gör att de fryser sönder under vinterhalvåret. Har du istället papptak kommer du att behöva åtgärda kanter som släpper samt se över genomföringar av takrenovering och takbrunnar.

Kort sagt behöver alla tak vårdas. Ju bättre det ses efter, desto längre kommer det att leva. En lång livslängd innebär färre byten och därmed sparade pengar på takrenovering. Med det sagt är tak inte något som man behöver fundera på särskilt ofta för takarbete stockholm och sådant. Det underhåll som faktiskt krävs tar inte särskilt mycket tid i anspråk för villaägare – men med jämna mellanrum behöver det genomföras. Om inte, kommer en takläggare att behöva anlitas för ett nytt tak.

Ska du anlita takläggare?

Även om det är vanligt att man anlitar takläggare för en omläggning, går det att göra själv. Det gäller att man är i någorlunda god fysisk form av takarbete stockholm och har ett visst hum om hur det ska göras. Om du vill spara pengar kan det dock ändå vara värt att prata med en takläggare om du är osäker – men att de inte behöver göra hela jobbet. Hellre det än att taket blir bristfälligt lagt, vilket bäddar för problem i framtiden.