Sedum på taket, vad innebär det?

På senare år har man på många håll i landet tagit upp en gammal tradition med att skapa gröna tak. Det gör man med hjälp av en matta som kan innehålla olika sorter av den härdiga växten sedum. Det ger ett varmt och naturnära intryck och har blivit mycket populärt även med tanke på att taket blir lättskött.

Sedumväxterna skiftar i olika färg beroende på fuktighet och årstid. Det gör att taket ger en känsla av liv. Andra bieffekter av ett grönt tak är ökad isolering, dämpat buller, regnvattnet renas, skyddar taket från UV-ljus.

Djurlivet kring fastigheten gynnas av det gröna taket. Det lockar till sig fjärilar, insekter och fåglar av olika slag. Det gröna taket kan därför ses som ett alternativ till insektshotell och odling av sommaräng

Underarbetet

För att säkra livslängden på grönt tak är det viktigt att välja en rotsäker takpapp som tätskikt under sedummattan. För att försäkringen ska gälla måste arbetet utföras av en auktoriserad takläggare.
Alla takläggare har inte kunskap om just gröna tak så det gäller att fråga runt för att få tag på hantverkare med rätt kompetens för takläggare.

Det är också viktigt att komma ihåg att det gröna taket kan bli ganska tungt, särskilt under perioder av mycket nederbörd. Den takläggare man anlitar bör därför tänka på att stärka upp det bärande underlaget under takpappen.

Under extremt torra sommarperioder kan det gröna taket utgöra en ökad brandrisk. Det gäller därför att välja ett urval av växter som klassas som brandsäkra för att försäkringen ska gälla. Fackhandlare som säljer sedummattor har förteckningar över vilka växter som räknas som brandsäkra.

Kringmontage

En takläggare med kunskap om sedumtak kan även montera hängrännor som är anpassade för ändamålet. Rännorna måste hållas fria från växtrester som lossnar under kraftiga regnskurar. Det ska därför finnas ett dränerande lager i hängrännorna.

Närmast fasader och under takutsprång bör man lägga ett lager med singel. Det ska inte läggas direkt på takpappen utan på ett skyddande lager av geotextil eller fuktighetshållande filt.

Kostnad för ett grönt tak

Priset för att anlägga et sedumtak variera beroende på hur underarbetet ser ut samt på hur stor lutning det är på taket. En grov uppskattning för att anlägga dränerings-/fuktlager, takpapp och sedummatta cirka 500 kr per kvadratmeter.

Det lönar sig alltid att ta in offert från olika håll samt att stämma av att aktuella takläggare har rätt kompetens för att anlägga ett grönt tak.