Så skrivs en bra jobbannons

Vid en rekrytering är det själva annonsen som lägger grunden för hur hela processen kommer att se ut. Vem kommer bli tilltalad och hur många? Syftet är såklart inte att attrahera så många personer som möjligt till den tjänst som är ledig, utan att attrahera rätt personer. För en bra jobbannons krävs en hel del jobb både innan man skriver den och under tiden, för att den ska bli formad på ett sätt som tilltalar den efterfrågade målgruppen.

Innan man börjar

Håller man i en rekrytering är första steget att fråga sig vad det är som efterfrågas. Fundera över hur målgruppen ser ut och hur man på bästa sätt når ut till den, gäller det till exempel casino spelare? Skriv en lista på egenskaper och krav och fundera om det finns några attraktiva utryck just nu som kan passa in i annonsen. Fundera även om en traditionell annons är rätt väg att gå eller om det finns möjlighet att ta ut svängarna och forma något annorlunda och mer unikt.

Textens upplägg

Inom ett företag är det bra om alla annonser för rekrytering har samma upplägg, oavsett vilken typ av tjänst det rör sig om. Det ger ett proffsigt intryck och dessutom är det enklare att skriva nya annonser om det redan finns en tydlig mall. Det är till exempel inte ovanligt att en annons börjar med att beskriva hur verksamheten gör sin rekrytering ser ut och fungerar men kanske är det smartare att vända på det? Börja med det viktigaste och mest intressanta för en chefsrekrytering interim vd stockholm för att fånga läsaren. Att börja med en fråga är smart eftersom det lockar läsaren till att fortsätta.

Det här ska man undvika
För en lyckad rekrytering är det givetvis viktigt att man lägger ned tid och noggrannhet på att utforma annonsen och det är värt att lägga lite extra fokus på språket. Särskrivningar och slarviga stavfel ger inte ett särskilt professionellt intryck så be gärna någon annan att läsa igenom texten när den är klar. Det kan även vara bra att undvika klassiska uttryck som ”du ska kunna hålla många bollar i luften” och istället ge mer liv och målande beskrivningar i texten.

Att bygga en bra och effektiv annons som träffar rätt målgrupp är inte alltid en enkel uppgift. Det finns många saker man bör undvika och mycket nytt man kan prova på för att komma ifrån den traditionella mallen. Det kan vara värt att skriva en annons på ett annat sätt än tidigare för att se hur den tas emot av arbetssökanden och man märker ganska snabbt om det ger ett bra resultat eller inte.