Viktiga åtgärder i badrummet

Ett badrum har en livslängd på ungefär 20 år men det finns mycket som kan skadas eller gå sönder under den tiden. Det allra viktigaste i våtrumsutrymmen är att undvika fukt eftersom det kan leda till stora problem. Små åtgärder går att göra på egen hand i alla typer av badrum men börjar det få väldigt många år på nacken är det bra att istället överväga en badrumsrenovering.

Droppande kranar

Har man en kran som står och droppar är det kanske ingen anledning att genomföra en hel badrumsrenovering men felet bör absolut åtgärdas. Är kranen dessutom väldigt gammal kan det vara en fördel att byta ut den till en modernare och mer energisnål variant istället för att laga den gamla. Är den däremot relativt ny men ändå står och droppar kan det vara packningen som behöver bytas och det gör man ganska enkelt på egen hand. Vet man vilket fabrikat och modell man har kan man fråga i butik efter reservdelar som passar, alternativt besöka leverantörens hemsida för att ta reda på mer.

Trasig matta

Mattor som är godkända får våtrum fungerar som både tätskikt och ytskikt och det är därför viktigt att det inte finns trasiga skarvar eller hål i dessa, eftersom det snabbt kan leda till en stor fuktskada. Har man en plastmatta som är trasig på ett eller flera ställen är det nödvändigt att kontakta en fackman som kan åtgärda felen på ett korrekt sätt, där fukten som hunnit uppstå först måste torkas ut innan plastmattan svetsas ihop. Finns det många skador i mattan kan det vara bra att överväga tanken om att riva ut den och påbörja en grundlig badrumsrenovering för att inte riskera framtida fuktskador i bostaden.

Trasigt kakel

Det händer att en enstaka kakelplatta går sönder och det kan var väldigt problematiskt att byta ut en sådan utan att skada det bakomliggande fuktskyddet. Är det en liten gästtoalett med enbart WC och handfat är det ingen större fara men finns det dusch eller bad bör man kontakta en fackman för att se om det går att byta ut den enskilda plattan eller om man behöver vita större åtgärder. Skulle det inte gå att ta loss och byta ut plattan utan att orsaka skador på tätskikten kan man även här behöva överväga att genomföra en badrumsrenovering. Kanske räcker det att bara byta ut en vägg eller så inte, be om råd från någon som har kunskaper inom området för att vara på den säkra sidan. Tänk på att fukt snabbt kan tränga in bakom den trasiga plattan, så vänta inte för länge.

Smutsiga kakelfogar
Ser man svarta små prickar i kakelfogarna kan det vara mögel. Det är inte farligt för själva fogen men det ser otrevligt ut och kan med tiden sprida dålig lukt i badrummet. Är fogen däremot ren finns ingen näring för mögelsvampar så man ska därför se till att rengöra dessa ofta.

Har man ett väldigt gammalt badrum finns det många små åtgärder man kan göra istället för att ta till en hel badrumsrenovering men om skadorna är många kan det vara dags att byta ut det gamla badrummet. Se över fel och brister och ta ett beslut utifrån det, eller fråga om hjälp om du känner dig osäker.